Sölvesborgs kommun

Rehabilitering

Socialstyrelsens definition på rehabilitering är åtgärder som ska hjälpa människor med funktionsnedsättning, att utifrån deras förutsättningar återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och bibehålla denna samt skapa förutsättningar för ett normalt liv.

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter arbetar med specifik rehabilitering efter en individuell bedömning. Vardagsrehabilitering innebär att personalen har ett stödjande förhållningssätt, inte hjälpande och att de försöker väcka individens intresse för sina egna resurser och möjligheter.

Kontakt via mail: rehab@solvesborg.se

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten fokuserar på aktivitetens betydelse och ger tips på praktiska lösningar i vardagen. I kommunen arbetar arbetsterapeuten med:

 • Aktivitets- och funktionsbedömning
 • Träning i aktivitet
 • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
 • Att vara behjälplig vid bostadsanpassning
 • Handledning av personal och närstående
 • Ge information, råd och stöd till vårdtagare, närstående och personal

Gruppnummer till samtliga arbetsterapeuter: 0456-81 64 90 telefontid måndag-fredag 08.15-09.30 


Fysioterapeut/sjukgymnast 

Grunden för fysioterapeuternas förhållningssätt är rörelse och de arbetar utifrån människans förmåga att ta tillvara på sina individuella resurser. Fysioterapeuten ansvarar för att bedöma, specifikt behandla, träna och stödja vårdtagaren. Målet är att bibehålla, förbättra eller återfå de fysiska funktioner vårdtagaren behöver för att klara sin vardag.

 • Arbetsuppgifter för fysioterapeut i Sölvesborgs kommun inkluderar:
 • Funktionsbedömning
 • Fysisk träning vid funktionsnedsättning
 • Handledning av personal och närstående
 • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel för träning, förflyttning och smärtlindring
 • Ge information, råd och stöd till personal, vårdtagare och närstående

Ring till områdesansvarig på telefontid vardagar 08.15-09.30.
Kontaktuppgifter till områdesansvariga fysioterapeuter/sjukgymnaster:

Falkalyckan
Gerbogården
Södra innerstans hemtjänst
Telefon: 0456-81 69 61

Svalan
Listers hemtjänst
Centralas hemtjänst
Norra innerstans hemtjänst
Telefon: 0456-81 69 59

Slottsgården
Ängsgården
Verksamhet funktionshinder
Telefon: 0456-81 69 57

Utsikten
Tärnan
Nordrikets hemtjänst
Telefon: 0456-81 64 91


Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd