Sölvesborgs kommun

Informationsinsamling kring hur kriget i Ukraina påverkar företagen i Sölvesborg

Som världsläget ser ut nu måste vi lova oss själva att ta vara på alla tillfällen vi har och skapa framtidstro för varandra. Samtidigt måste vi öppna upp för dialog kring det allvarliga läget. Kriget i Ukraina påverkar oss i Sverige på många sätt.

För er som näringsidkare så har kriget påverkat på olika sätt. Vi på näringslivskontoret har önskemål om att kartlägga hur och i vilken omfattning. Baserat på detta har vi satt ihop några frågor som vi vill be er svara på.

Svaren kommer att användas som underlag för att utreda eventuella behov av stöd tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge.
Påverkar kriget ert företag i form av brist på komponenter eller avgörande beståndsdelar till er verksamhet? * (obligatorisk)
Påverkar kriget ert företag i form av brist på komponenter eller avgörande beståndsdelar till er verksamhet?

Påverkar kriget ert företag i form av bemanning från Ukraina som nu inte kan resa till Sverige och arbeta? * (obligatorisk)
Påverkar kriget ert företag i form av bemanning från Ukraina som nu inte kan resa till Sverige och arbeta?Påverkar kriget företagets försäljning? * (obligatorisk)
Påverkar kriget företagets försäljning?
Senast uppdaterad:

Skriv ut
Näringsliv och arbete