Sölvesborgs kommun

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

  • Svensk medborgare och folkbokförd i kommunen/regionen eller
  • Medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och folkbokförd i kommunen/regionen eller
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/regionen.

Rösträtt för utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.
Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Anmälan görs till Skatteverket. Även en inkommen röst frå utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.

Särskilda regler för vissa EU-medborgare

Du som är medborgare i ett EU-land och har full immunitet och bor i Sverige men inte är folkbokförd här, har rösträtt i val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Europaparlamentet om du senast 30 dagar före valet anmäler dig till röstlängden.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik