Sölvesborgs kommun

Frågor om valet?

Har du frågor eller vill ha mer information om valet kan du kontakta vårt valkansli eller Valmyndigheten:

Valnämndens ordförande:
Diana Sjöström (M)
Tel: 0733-57 61 74
E-post: diana.sjostrom@solvesborg.se

Valnämndens vice ordförande:
Peter Wald (S)
Tel: 0733-88 17 24
E-post: peter.wald@solvesborg.se

Valsamordnare:
Johanna Lilja
Tel: 0456-81 61 21
E-post: valnamnden@solvesborg.se alt johanna.lilja@solvesborg.se

Valnämnden (kommunkansliet):
Tel: 0456-81 60 00 (vx)
E-post: valnamnden@solvesborg.se

Valmyndigheten tel: 020-825 825
Valmyndighetens e-post: valet@val.se
Valmyndighetens hemsida: www.val.se Länk till annan webbplats.

Valmyndigheten ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar. Länsstyrelsen i Blekinge är den regionala valmyndigheten och ansvarar för genomförandet av valet i länet. Den slutliga rösträkningen görs av länsstyrelsen. Valnämnden, som väljs av kommunfullmäktige i varje kommun, ansvarar för genomförandet av valet på det lokala planet.


Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik