Sölvesborgs kommun

Pensionärsrådet


Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Reglemente , 25.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mötestider 2022: 30/3

Mötestider 2021: 29/4, 17/12

Mötestider 2020: 19/2

Planerade mötesdagar under 2020 var även 13/5, 26/8 och 11/11 men dessa har ställts in på grund av rådande omständigheter med pandemin.

Pensionärsrådets protokoll finns på sidan Möten, kallelser och protokoll Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik