Sölvesborgs kommun

Funktionshinderrådet


Funktionshinderrådet är ett referens-, remiss- och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till omsorgsnämnden.

Rådet har till syfte att:

  • Verka för funktionshindrades jämlikhet och fulla delaktighet i samhället
  • Ge funktionshindrade medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör funktionshindrade.

Mötestider 2022: 30/3

Mötestider 2021: 29/4, 17/12

Mötestider 2020: 19/2

Planerade mötesdagar under 2020 var även 13/5, 26/8 och 11/11 men dessa har ställts in på grund av rådande omständigheter med pandemin.

Funktionshinderrådets protokoll finns på sidan Möten, kallelser och protokoll Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik