Sölvesborgs kommun

Trygghetsvandring

Lokala Brottsförebyggande Rådet (Brå) arrangerar tillsammans med kommunpolisen Trygghetsvandringar i kommunen. En Trygghetsvandring är en metod för att undersöka miljöer utifrån aspekten trygghet/otrygghet. Flera faktorer kan påverka känslan av trygghet; t ex belysning, skymmande buskage, folkliv och skadegörelse.

Årets trygghetsvandring ägde rum tisdagen den 3 december kl.18:00 i centrala Sölvesborg. Läs sammanfattningen här!


Rapporter från tidigare vandringar:

Trygghetsvandring Mjällby 2018-12-05

Trygghetsvandring Falkvik 2018-11-29

Trygghetsvandring Hjortakroken 2017-11-23

Trygghetsvandring Centrum 2017-11-30

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik