Sölvesborgs kommun

Medborgarlöfte

Som en del i det lokala Brottsförebyggande arbetet i kommunen ingås årliga Medborgarlöften mellan Polisen och kommunen med förpliktelser för respektive part avseende några prioriterade områden.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik