Sölvesborgs kommun

Ledamöter


Ledamöter, adjungerade politiker, tjänstemän och övriga representanter i Sölvesborgs Brottsförebyggande råd:


Louise Erixon, SD
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande

louise.erixon@solvesborg.se

Kith Mårtensson, M
Kommunstyrelsens arbetsutskott

kith.martensson@solvesborg.se

Johanna Beijer, S

Kommunstyrelsens arbetsutskott

johanna.beijer@solvesborg.se

Robert Lindén, SD

Kommunstyrelsens arbetsutskott

robert.linden@solvesborg.se

Roine Olsson, S

Kommunstyrelsens arbetsutskott

roine.olsson@solvesborg.se

Arne Bogren, M

Ers kommunstyrelsens arbetsutskott

arne.bogren@solvesborg.se

Robert Manea, KD
Ers kommunstyrelsens arbetsutskott

robert.manea@solvesborg.se

Viveka Olofsson, S
Ers kommunstyrelsens arbetsutskott

viveka.olofsson@solvesborg.se

Kith Mårtensson, M
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

se högre upp i listan

Jörgen Englin, S

Barn- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande

jorgen.englin@solvesborg.se

Robert Lindén, SD

Omsorgsnämndens ordförande

se högre upp i listan

Daniel Berg, S
Omsorgsnämndens 2:e vice ordförande

daniel.berg@solvesborg.se

Willy Söderdahl, V

willy.soderdahl@solvesborg.se

Ulf Svensson, C

ulf.svensson@solvesborg.se

Lars Lamberg, L

lars.lamberg@solvesborg.se

Kenth Cronqvist, SoL-partiet

rolf.engstrom@solvesborg.se

Max Staude, kommunpolis

max.staude@polisen.se

Lars Ericsson, kommunchef

lars.ericsson@solvesborg.se

Henrik Johnsson, säkerhetssamordnare

henrik.johnsson@solvesborg.se


Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik