Sölvesborgs kommun

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Den övergripande målsättningen är att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sölvesborgs kommun. Alla sölvesborgare ska känna sig trygga och säkra i vår kommun. Att motverka egendomsbrott och skadegörelse är därför angeläget, för att kunna skapa ett ännu mer trivsamt Sölvesborg.

Det brottsförebyggande rådet är övertygade om att det går att förebygga brott! Åtminstone till stor del. Men för att detta skall lyckas behövs både engagemang, kunskap och uthållighet. Och inte minst ett smidigt och aktivt samarbete. Förutom politiska representanter och tjänstemän ingår också vår kommunpolis. 

Relaterade länkar

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik