Sölvesborgs kommun

Stadsarkitektavdelningen

På samhällsbyggnadsförvaltningens stadsarkitektavdelning ger vi service och rådgivning om byggande, plan- och bygglovsfrågor samt bereder beslut för byggnadsnämnden.

Stadsarkitektavdelningen handlägger lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (SFS 20210:900) såsom bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt ärenden som berör olovligt byggande och ovårdade tomtplatser. Avdelningens bygglovarkiv är en stor tillgång för upplysning om byggnaders utseende och konstruktion.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik