Sölvesborgs kommun

Information till vård och omsorg om Covid-19

 Äldre och andra riskgrupper är särskilt känsliga för smittan och det är därför extra viktigt att vi skyddar dem. Vi arbetar intensivt i våra verksamheter med att minimera risker för smittspridning och säkerställa att du får dina nödvändiga insatser.

Nyheter om coronaviruset från Sölvesborgs kommun

Ta del av aktuella nyheter och förändringar här.

Vad gör vi för att minska smittspridning

Vi har tydliga hygienrutiner inom vård och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning. Vi säkerställer att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Enbart frisk personal arbetar och medarbetare med minsta symtom stannar hemma och är hemma minst två dagar efter att symtomen försvunnit.

Personal inom omsorgsförvaltningens alla verksamheter använder munskydd i kontakt med brukare som en försiktighetsåtgärd. Undantag sker för barnverksamheten inom funktionshinderomsorgen där det är viktigt för barn och ungdomar att kunna läsa av personalens ansikte och spegla sig. Visir används inte längre hos fullgången vaccination eller hos brukare med genomgången covid-19.

Patientsekretess gäller

Eftersom patientsekretess gäller lämnar inte Sölvesborgs kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade.

Besök på särskilda boenden

Sölvesborgs kommun öppnar upp för säkra besök på våra särskilda boenden.

Det är fortfarande lika viktigt att skydda våra äldre från covid-19. Därför måste både boende och besökare ta eget ansvar att följa de generella rekommendationerna i samhället kopplat till corona.

Läs mer om besök på särskilda boenden här

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik