Sölvesborgs kommun

Information till vård och omsorg om Covid-19

 Äldre och andra riskgrupper är särskilt känsliga för smittan och det är därför extra viktigt att vi skyddar dem. Vi arbetar intensivt i våra verksamheter med att minimera risker för smittspridning och säkerställa att du får dina nödvändiga insatser.

Nyheter om coronaviruset från Sölvesborgs kommun

Ta del av aktuella nyheter och förändringar här.

Vad gör vi för att minska smittspridning

Vi har tydliga hygienrutiner inom vård och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning. Vi säkerställer att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Enbart frisk personal arbetar och medarbetare med minsta symtom stannar hemma och är hemma minst två dagar efter att symtomen försvunnit.

Personal inom omsorgsförvaltningens alla verksamheter använder munskydd i kontakt med brukare som en försiktighetsåtgärd. Undantag sker för barnverksamheten inom funktionshinderomsorgen där det är viktigt för barn och ungdomar att kunna läsa av personalens ansikte och spegla sig. Visir används inte längre hos fullgången vaccination eller hos brukare med genomgången covid-19.

Patientsekretess gäller

Eftersom patientsekretess gäller lämnar inte Sölvesborgs kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade.

Besök på särskilda boenden

Sölvesborgs kommun öppnar upp för säkra besök på våra särskilda boenden.

Det är fortfarande lika viktigt att skydda våra äldre från covid-19. Därför måste både boende och besökare ta eget ansvar att följa de generella rekommendationerna i samhället kopplat till corona.

Läs mer om besök på särskilda boenden här

Berätta för oss om du besökt eller varit inskriven på sjukhus

Vi är måna om din hälsa och gör allt vi kan för att skydda dig från smittspridning. Därför vill vi att du som har någon form av etablerad insats från omsorgsförvaltningen berättar för oss om du har besökt eller varit inskriven på ett sjukhus. Eftersom smittspridning visat sig förekomma på sjukhus, kommer vi att vidta extra försiktighetsåtgärder då vi träffar dig efter ditt sjukhusbesök.

Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och minska smittspridningen i samhället.

Digitala möten minskar risken för smittspridning. Bli en hejare på att använda mobilen, datorn eller surfplattan så att ni kan se varandra även om det inte går att träffas fysiskt.

Träffa familj och vänner utomhus. Håll ordentligt med avstånd så går det att träffas utomhus.

Prata med äldrekuratorn om din oro. Om du känner dig ensam, isolerad, oroad eller rädd för hur vardagen och läget är går det alltid bra kontakta vår äldrekurator för stöd. Du når vår äldrekurator, Martin Bergstrand Bolinder, på telefonnummer 0456- 81 60 53

Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.

Digitala möten minskar risken för smittspridning. Bli en hejare på videosamtal med dina nära och kära. Det är alltid trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Alla våra hyresgäster på särskilt boende har tillgång till surfplatta som gör det möjligt för dig som anhörig att ha kontakt trots besöksförbudet.

Träffas utomhus. Håll ordentligt med avstånd så går det att träffas utomhus. På våra särskilda boenden går det även bra att boka in sig på trygga möten utomhus.

Prata med anhörigsamordnare om din oro. Om du känner dig oroad eller rädd för hur vardagen är för dina närstående över 70 år går det alltid bra kontakta vår anhörigsamordnare för stöd. Du når vår anhörigsamordnare, Christina Hallberg, på telefonnummer 0456- 81 67 45

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Senast uppdaterad:

Skriv ut