Sölvesborgs kommun

Information till skola och förskola om Covid-19

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Nyheter om coronaviruset från Sölvesborgs kommun

Ta del av aktuella nyheter och förändringar här.

Uppdaterade riktlinjer 2022-01-11

Vi står inför en ny spännande och inspirerande termin. Samtidigt fortsätter coronapandemin att påverka hela vårt samhälle. Vikten av att fortsätta ta ansvar och följa myndigheternas rekommendationer är fortsatt stor och här hittar du de aktuella riktlinjerna som gäller för förskolor och skolor.

Friska barn och elever är välkomna till förskola, skola och fritidshem

Generellt gäller att elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Barn kan vara i förskolan/skolan om de har tillfälliga och lindriga symtom, det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter utevistelse. Pedagogerna i verksamheten har mandat och tolkningsföreträde att bedöma om barnet kan vara kvar utifrån rekommendationerna.

Om barnet insjuknar under skoldagen

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Hämtning och lämning

Hämtning och lämning av barn ska göras utifrån de riktlinjer som ni fått från er förskola, skola eller fritidshem.

För fritidshem gäller att syskon inte får lämnas om vårdnadshavare är hemma för vård av barn (enligt Riktlinjer för barnomsorg och skolbarnomsorg i Sölvesborgs kommun).

Stanna hemma vid sjukdom

För att minska risken för smittspridning ska alla barn och elever stanna hemma om de uppvisar symtom som kan vara covid-19.
Uppdaterade rekommendationer kring vem som ska stanna hemma, vid vilka symtom och när man ska provta sig för covid-19 finns på 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det kan finnas särskilda rekommendationer för Blekinge eller Sölvesborg. Läs noga i informationen på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vid frågor ber vi dig att ta kontakt med sjukvårdsupplysningen.
Sjukanmäl ditt barn efter förskolans eller skolans rutiner.

Förhållningsregler vid smitta i hushållet

Barn som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 kan behöva stanna hemma och testa sig även om de inte har symtom. Följ de förhållningsregler vården ger.

Provtagning av barn och elever

I Blekinge rekommenderas alla barn och ungdomar från 10 år och uppåt att provtas vid symtom som kan vara covid-19. Information om vilka åldersgrupper som provtas i Blekinge och hur man beställer tidsbokning för provtagning finns på 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I vissa fall kan det bli aktuellt med provtagning av alla elever i en klass och att dessa ska stanna hemma i väntan på provsvar. Det meddelas i så fall via rektor.

Provtagning efter utlandsvistelse

Efter utlandsresa rekommenderas alla som är 6 år eller äldre att lämna prov efter inresa till Sverige. Läs mer om provtagning efter resa på 1177.se/Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återgång till skola och förskola efter sjukdom

Barn och elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge de känner sig sjuka.
Rekommendationer om att komma tillbaka till förskola och skola efter sjukdom finns på 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och det är vårdnadshavarens ansvar att göra bedömningen om barn och elever uppfyller kriterierna innan man kommer tillbaka till verksamheten.
Var noga när du gör din bedömning då vi inte heller vill sprida andra sjukdomar som exempelvis förkylning och influensa.

Om skolan stänger eller övergår till distans

Folkhälsomyndigheten bedömer att närundervisning ska vara som huvudregel inom alla skolformer för barn och unga vid skolstarten 2022. Vid nytt beslut kommer ditt barns skola att informera om detta via skolans kanaler.

Kommunala riktlinjer

Sölvesborgs kommun har fortsatt interna riktlinjer för verksamheter för att bidra till minskad smittspridning. Vi ska vara återhållsamma med fysiska besök och möten med personer som finns utanför verksamheten.

Varje enhet avgör utifrån sina egna förutsättningar vilka möjligheter man har till fysiska möten.

Munskydd vid skolskjuts

Elever från 12 år och uppåt rekommenderas att bära munskydd på skolskjutsarna. Vi erbjuder elever att hämta munskydd på skolan och det är viktigt att behålla det på under hela färden för att sedan slänga det i närmaste soptunna. På 1177.se/Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns instruktioner både i text och film om att sätta på munskydd på rätt sätt.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Stöd vid kris

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-viruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring, 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS i samarbete med krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag, 0771-50 50 50

Frågor och svar

Enbart frisk personal är i tjänst och vi gör vad vi kan för att minimera riskerna för smittspridning i våra verksamheter. Om information gått ut om att du varit i kontakt med eller i närhet av någon som är konstaterad smittad är det viktigt att vara uppmärksam på symtom och stanna hemma om några sådana uppkommer.

Om en elev eller barn insjuknar under dagen med symtom för covid-19 har varje skola och förskola en speciell plats eller rum där barnet kan vara till vårdnadshavare hämtar. Personal kan använda skyddsutrustning som visir, munskydd och handskar som en försiktighetsåtgärd om man är i ett läge där man behöver vara nära barnet eller eleven.

Hjälp oss gärna med att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att inte dela osäker information.

Ja. Om stor del av personalen är borta och vi inte kan bemanna den kan skolan eller förskolan tillfälligt behöva stängas. Frånvaron behöver inte alltid bero på covid-19, utan också på restriktioner om familjekarantän och annan sjukdom.

Det kan också ske efter samråd med smittskyddsläkaren att en verksamhet behöver stängas ner under en period.

Om vi hamnar i det läget informerar vi berörda via Infomentor, e-post och på solvesborg.se.

Sölvesborgs kommun måste ta hänsyn både till patientsekretess och enskilda personers integritet vilket gör att vi inte får sprida uppgifter om barns, elevers eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden. Vissa av våra enheter är väldigt små vilket gör man lätt kan identifiera personer om vi skulle informera brett kring detta.

Om en person med konstaterad covid-19 smitta har befunnit sig i våra verksamheter informerar vi berörda personer i enlighet med de råd och riktlinjer som Region Blekinges smittskyddsenhet ger. Det innebär att endast de personer som har varit i kontakt med eller i närhet av en person med covid-19 får information.

Region Blekinge ansvarar för provtagning för covid-19. Information om vilka åldersgrupper som testas i Blekinge finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik