Sölvesborgs kommun

Information till skola och förskola om Covid-19

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Nyheter om coronaviruset från Sölvesborgs kommun

Ta del av aktuella nyheter och förändringar här.

Uppdaterade riktlinjer 2022-08-11

Tack för att vi fortsätter skydda varandra!

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19

Stanna hemma från skolan och förskolan om du är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.
Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt.

Syftet med att stanna hemma när du känner dig sjuk med symtom på covid-19 är att inte smitta andra. Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk. Men var uppmärksam på om du blir sjuk och får symtom på covid-19. Då ska du stanna hemma.

Om du har tagit ett antigentest i form av ett självtest

Om du har symtom och tar ett självtest ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du är frisk. Det gäller oavsett om resultatet är positivt eller negativt. Ett negativt självtest utesluter inte att du har covid-19, medan ett positivt resultat innebär att du sannolikt har covid-19.

Återgång efter sjukdom

Barn och elever kan återgå till skolan eller förskolan när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.
Var noga när du gör din bedömning då vi inte heller vill sprida andra sjukdomar som exempelvis förkylning och influensa. Personalen har tolkningsföreträde.

För mer information om covid-19

Uppdaterade rekommendationer kring vem som ska stanna hemma, vid vilka symtom och när man ska provta sig för covid-19 finns på 1177.se/Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vid frågor ber vi dig att ta kontakt med sjukvårdsupplysningen.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Stöd vid kris

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-viruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring, 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS i samarbete med krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag, 0771-50 50 50

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik