Sölvesborgs kommun

Information till skola och förskola om Covid-19

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Nyheter om coronaviruset från Sölvesborgs kommun

Ta del av aktuella nyheter och förändringar här.

Uppdaterade riktlinjer 2022-02-09

 De flesta nationella åtgärderna mot covid-19 upphör idag, onsdag 9 februari. Provtagning och hushållskarantän för den breda allmänheten försvinner likväl rekommendationen om munskydd på skolskjuts och i kollektivtrafiken.

Smittspridningen är dock fortfarande hög i samhället och därför är det viktigt att följa de rekommendationer som finns kvar. Fortsätt stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Stanna hemma vid symtom

För att minska risken för smittspridning ska alla barn och elever stanna hemma om de uppvisar symtom som kan vara covid-19. Symtom kan exempelvis vara halsont, snuva, feber och hosta. Uppdaterad information om symtom på covid-19 hittar du på 1177.se/Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmäl ditt barn efter förskolans eller skolans rutiner.

Återgång till skola och förskola efter sjukdom

Barn och elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge de känner sig sjuka.

Generellt gäller det att man är frisk när eleven mår tydligt bättre och varit feberfri minst ett dygn. Detta gäller även om man testat positivt med snabbtest i hemmet.

Uppdaterad information om när barnet kan komma tillbaka till förskola och skola efter sjukdom finns på 1177.se/Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var noga när du gör din bedömning då vi inte heller vill sprida andra sjukdomar som exempelvis förkylning och influensa.

Om barnet insjuknar under skoldagen

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Hämtning och lämning

Hämtning och lämning av barn ska göras utifrån de riktlinjer som ni fått från er förskola, skola eller fritidshem.

För fritidshem gäller att syskon inte får lämnas om vårdnadshavare är hemma för vård av barn (enligt Riktlinjer för barnomsorg och skolbarnomsorg i Sölvesborgs kommun).

Om skolan stänger eller övergår till distans

Folkhälsomyndigheten bedömer att närundervisning ska vara som huvudregel inom alla skolformer för barn och unga men i ett läge där en stor andel av elever och/eller personal inte har möjlighet till undervisning på plats kan distansundervisning införas. Vid nytt beslut kommer ditt barns skola att informera om detta via skolans kanaler.

Kommunala riktlinjer

Sölvesborgs kommun har fortsatt interna riktlinjer för verksamheter för att bidra till minskad smittspridning. Vi ska vara återhållsamma med fysiska besök och möten med personer som finns utanför verksamheten.

Varje enhet avgör utifrån sina egna förutsättningar vilka möjligheter man har till fysiska möten.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Stöd vid kris

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-viruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring, 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS i samarbete med krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag, 0771-50 50 50

Frågor och svar

Enbart frisk personal är i tjänst och vi gör vad vi kan för att minimera riskerna för smittspridning i våra verksamheter. Om information gått ut om att du varit i kontakt med eller i närhet av någon som är konstaterad smittad är det viktigt att vara uppmärksam på symtom och stanna hemma om några sådana uppkommer.

Om en elev eller barn insjuknar under dagen med symtom för covid-19 har varje skola och förskola en speciell plats eller rum där barnet kan vara till vårdnadshavare hämtar. Personal kan använda skyddsutrustning som visir, munskydd och handskar som en försiktighetsåtgärd om man är i ett läge där man behöver vara nära barnet eller eleven.

Hjälp oss gärna med att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att inte dela osäker information.

Ja. Om stor del av personalen är borta och vi inte kan bemanna den kan skolan eller förskolan tillfälligt behöva stängas. Frånvaron behöver inte alltid bero på covid-19, utan också på restriktioner om familjekarantän och annan sjukdom.

Det kan också ske efter samråd med smittskyddsläkaren att en verksamhet behöver stängas ner under en period.

Om vi hamnar i det läget informerar vi berörda via Infomentor, e-post och på solvesborg.se.

Sölvesborgs kommun måste ta hänsyn både till patientsekretess och enskilda personers integritet vilket gör att vi inte får sprida uppgifter om barns, elevers eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden. Vissa av våra enheter är väldigt små vilket gör man lätt kan identifiera personer om vi skulle informera brett kring detta.

Om en person med konstaterad covid-19 smitta har befunnit sig i våra verksamheter informerar vi berörda personer i enlighet med de råd och riktlinjer som Region Blekinges smittskyddsenhet ger. Det innebär att endast de personer som har varit i kontakt med eller i närhet av en person med covid-19 får information.

Region Blekinge ansvarar för provtagning för covid-19. Information om vilka åldersgrupper som testas i Blekinge finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik