Sölvesborgs kommun

Information till näringslivet om Covid-19

Med anledning av coronaviruset som sprider sjukdomen covid-19 kommer här information till dig som företagare i Sölvesborg. Här hittar du samlad information kring vilka åtgärder som vidtagits för att minska de negativa effekterna för näringslivet.

Vill du ha hjälp och guidning kan du ta kontakt med näringslivskontoret i Sölvesborgs kommun. De finns till för dig och kan ge råd i de utmaningar du som företagare står inför.

Sölvesborgs kommuns åtgärdspaket för det lokala näringslivet år 2021

Kostnadsfria uteserveringar

Sölvesborgs kommun kommer inte ta ut någon avgift för upplåtelse av uteserveringar under 2021. Detta gäller krögare som har aktiv rörelse 1 januari 2021. Krogar som eventuellt tillkommer under 2021 betalar aktuell taxa.

Försäljning utanför butik

Vi förlänger möjligheten för butiksinnehavare att flytta ut sin verksamhet utanför butiken enligt den utredning som tidigare gjorts där även Polisen, Tekniska kontoret och Miljöförbundet yttrat sig. Möjligheten till försäljning utanför butik gäller under hela 2021.

Stöd till handelsföreningen

Sölvesborgs kommun ger ekonomiskt stöd till Handelsföreningen i Sölvesborg på grund av deras ökade utgifter för att säkra handeln i kommunen. Det handlar t.ex. om handspritsstationer som finns utplacerade i stadskärnan och trycksaker som ska uppmuntra rätt beteende.

Justerade tillsynsavgifter

Under 2020 beslutade Sölvesborgs kommun tillsammans med Karlshamns- och Olofströms kommun om nedsättning av tillsynsavgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet för ett antal näringar som drabbats särskilt hårt under pandemin. Du kan läsa mer om tillsynsavgifterna för år 2021 hos Miljöförbundet Blekinge Väst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från regeringen

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Viktiga länkar

Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt (skattekrediter)

Den tillfälliga covid-19-lagen som trädde i kraft den 10 januari ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder.

Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym för att undvika trängsel och göra det enklare för alla att hålla avstånd.

Målet med den tillfälliga pandemilagen för covid-19 är att minska smittspridningen i samhället genom tillsyn av olika verksamheter. Det är Länsstyrelsen som ser till att lagen följs och i första hand kommer de att ge information, råd och uppmaningar. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder.

Läs mer om vad som gäller på Länsstyrelsen Blekinges webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik