Sölvesborgs kommun

Information till näringslivet om Covid-19

Med anledning av coronaviruset som sprider sjukdomen covid-19 kommer här information till dig som företagare i Sölvesborg. Här hittar du samlad information kring vilka åtgärder som Regeringen vidtagit för att minska de negativa effekterna för näringslivet. Då det råder stor osäkerhet och läget kan ändras snabbt ber vi er att hålla er uppdaterade via myndigheternas hemsidor.

Vill du ha hjälp och guidning kan du ta kontakt med näringslivskontoret i Sölvesborgs kommun. De finns till för dig och kan ge råd i de utmaningar du som företagare står inför. De tar också tacksamt emot information från om ni har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen.

Sölvesborgs kommuns åtgärdspaket för det lokala näringslivet år 2021

Kostnadsfria uteserveringar

Sölvesborgs kommun kommer inte ta ut någon avgift för upplåtelse av uteserveringar under 2021. Detta gäller krögare som har aktiv rörelse 1 januari 2021. Krogar som eventuellt tillkommer under 2021 betalar aktuell taxa.

Försäljning utanför butik

Vi förlänger möjligheten för butiksinnehavare att flytta ut sin verksamhet utanför butiken enligt den utredning som tidigare gjorts där även Polisen, Tekniska kontoret och Miljöförbundet yttrat sig. Möjligheten till försäljning utanför butik gäller under hela 2021.

Justering av hyror till hyresgäster i kommunala fastigheter

Hyresreduktion för företagare som hyr kommunala fastigheter under januari-mars 2021.

Stöd till handelsföreningen

Sölvesborgs kommun ger ekonomiskt stöd till Handelsföreningen i Sölvesborg på grund av deras ökade utgifter för att säkra handeln i kommunen. Det handlar t.ex. om handspritsstationer som finns utplacerade i stadskärnan och trycksaker som ska uppmuntra rätt beteende.

Avgiftsfri markupplåtelse under Killebom

Årets upplaga av stadsfestivalen Killebom fick ställas in med anledning av rådande pandemi men förhoppningen är att en festival ska kunna genomföras under 2021. De lokala krögare som vill vara delaktiga i festivalen kommer då befrias från avgifter för markupplåtelse.

Påskpresent till kommunens medarbetare

Krisledningsnämnden tog även beslut om att tillsätta en summa pengar för inköp av påskpresent till kommunens medarbetare som ska inhandlas från det lokala näringslivet.

Andra främjande åtgärder

Utöver detta togs beslut om att Näringslivskontoret ska föra specifik dialog med de butiker och krogar som har mycket besökare i sina verksamheter. Här handlar det om att uppmana till åtgärder som minskar trängseln och bidrar till säkrare handel.

Utredningsuppdrag

Justerade tillsynsavgifter

Under 2020 beslutade Sölvesborgs kommun tillsammans med Karlshamns- och Olofströms kommun om nedsättning av tillsynsavgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet för ett antal näringar som drabbats särskilt hårt under pandemin. Då läget för näringarna inte förbättrats ger Krisledningsnämnden i uppdrag till Näringslivschefen att tillsammans med Förbundschefen för Miljöförbundet att utreda behovet för 2021.

Microcatering

Krisledningsnämnden beslutade även att ge Näringslivschefen i uppdrag att utreda frågan om microcatering. Microcatering innebär att restauranger med permanent alkohol- och cateringtillstånd inte bara ska kunna erbjuda hemtransport av mat till privata hem utan också alkohol tillsammans med maten.

Malmö och Växjö kommun har gjort en tillåtande tolkning av bestämmelserna i alkohollagen för cateringtillstånd och därmed gjort det möjligt för restauranger att erbjuda hemtransport av alkohol tillsammans med maten till sina kunder. Även grannkommunen Karlshamn utreder frågan om microcatering.

Kontakta näringslivskontoret

naringslivskontoret@solvesborg.se 

Information från regeringen

Viktiga länkar

Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt (skattekrediter)

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Gårdagens krispaket med snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder är högst välkommet.

Den tillfälliga covid-19-lagen som trädde i kraft den 10 januari ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder.

Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym för att undvika trängsel och göra det enklare för alla att hålla avstånd.

Målet med den tillfälliga pandemilagen för covid-19 är att minska smittspridningen i samhället genom tillsyn av olika verksamheter. Det är Länsstyrelsen som ser till att lagen följs och i första hand kommer de att ge information, råd och uppmaningar. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder.

Läs mer om vad som gäller på Länsstyrelsen Blekinges webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik