Sölvesborgs kommun

Information om Coronaviruset, Covid-19

Sölvesborgs kommun arbetar aktivt för att begränsa smittspridningen med ett särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. På den här sidan kan du ta del av aktuell information, rekommendationer och regler gällande coronaviruset. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vi följer i stor utsträckning Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

Nyheter om coronaviruset från Sölvesborgs kommun

Coronapandemin påverkar våra verksamheter på olika sätt. Ta del av aktuella nyheter och förändringar här.

Vaccinering av covid-19

Vaccination mot covid-19 är igång i Blekinge. Det är Region Blekinge som ansvarar för vaccination i länet.

När du tar del av information om vaccinationen ska du vara uppmärksam på att den är faktagranskad och säker. Icke kvalitetssäkrad information, desinformation och rykten sprids lätt i sociala medier.

Läs mer om vaccinationen i Blekinge på:

Tillsammans minskar vi smittspridningen

Fortsätt att följa myndigheternas råd angående covid-19:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk
  • Testa dig vid symtom
  • Tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och respektera avståndsmarkörer när sådana finns

Vård och omsorg

Är du i behov av hjälp? Personer i riskgrupper kan få hjälp med utkörning av dagligvaror, apotekstjänster och böcker. Läs mer här

Vi arbetar intensivt i våra omsorgsverksamheter för att minimera risker för smittspridning och säkerställa att våra brukare får nödvändiga insatser. Vi har samlad information om hur vi arbetar i våra omsorgsverksamheter. Klicka här för att komma till den samlade informationen.

Sölvesborgs kommun har öppnat upp för säkra besök på våra särskilda boenden.

Det är fortfarande lika viktigt att skydda våra äldre från covid-19. Därför måste både boende och besökare ta eget ansvar att följa de generella rekommendationerna i samhället kopplat till corona.

Läs mer om besök på särskilda boenden här

Att känna oro för det som händer i världen nu är inte konstigt. Det kan handla om att man är rädd för att själv eller någon man tycker om ska bli smittad av Coronaviruset. Oro kan kännas på olika sätt. För en del märks det genom att man lätt blir arg, att man har svårt att koncentrera sig eller att man får ont i kroppen. Men det är också ganska vanligt att man inte bekymrar sig så mycket. Alla reagerar på olika sätt och det är helt okej.

Stöd till dig som är vuxen eller äldre och känner oro om Covid-19 och inte mår psykiskt bra

Stöd till dig som är barn eller ungdom och känner oro om Covid-19 och inte mår psykiskt bra

Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

Du som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande med allvarliga konflikter eller som själv utövar våld kan få hjälp. Förutom rådgivning kan du få praktisk hjälp och skydd i en akut situation. Hjälp finns för dig, oavsett ålder och sexuell läggning.

Läs mer om det stöd du kan få här

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion och det andra visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

Region Blekinge ansvarar för provtagning för covid-19. Information om vilka åldersgrupper som testas i Blekinge finns på 1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19 är igång i Blekinge. Det är Region Blekinge som ansvarar för vaccination i länet.

När du tar del av information om vaccinationen ska du vara uppmärksam på att den är faktagranskad och säker. Icke kvalitetssäkrad information, desinformation och rykten sprids lätt i sociala medier.

Läs mer om vaccinationen i Blekinge på:

  •  

Utbildning

De kommunala förskolorna och grundskolorna är öppna. Friska barn och elever kan gå till förskolan och skolan som vanligt. Men är du sjuk eller har symtom ska du stanna hemma.

Vi har samlad information för förskola och grundskola. Klicka här för att komma till den samlade informationen

Under hela vårterminen 2021 kan gymnasieelever på de kommunala skolorna i Blekinge komma att fortsätta sin undervisning som en kombination av när- och distansundervisning där upp till två tredjedelar av eleverna undervisas på plats i skolan.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller på gymnasieskolan du går på.

Här hittar du vad som gäller på gymnasieskolan i Sölvesborg, Furulundsskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt om kommunens verksamheter

Många kommunala verksamheter har gjort anpassningar på grund av coronavirus. Här hittar du lista över vilka åtgärder som vidtagits i Sölvesborgs kommuns verksamheter.

Besök oss enbart om du är frisk. Har du sjukdomssymtom ska du stanna hemma. .

Du är alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl till våra verksamheter.

Coronapandemin leder till mycket oro och det är förståeligt att konstaterade fall väcker många frågor. Sölvesborgs kommun måste ta hänsyn både till patientsekretess och enskilda personers integritet vilket gör att vi inte får sprida uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden.

Om en person med konstaterad covid-19 smitta har befunnit sig i våra verksamheter informerar vi berörda personer i enlighet med de råd och riktlinjer som Region Blekinges smittskyddsenhet ger. Det innebär att endast de personer som har varit i kontakt med eller i närhet av en person med covid-19 får information.

Vad gäller i övrigt om smittspridningsinformation?

Sölvesborgs kommun har inte någon samlad information om vilka personer som är konstaterat covid-19 smittade. Sölvesborgs kommun har bara de officiella uppgifterna som gäller Blekinge, som finns på Aktuellt läge om coronaviruset (covid -19) i Region Blekinge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sölvesborgs kommun aktiverade krisledningsstaben på tjänstemannanivå i koncernen den 17 mars 2020 och stabsläget gäller tills vidare.

Ett stabsarbete möjliggör en uthållighet i att kunna hantera situationen och klara av att bedriva våra olika verksamheter. I staben ingår alla högre chefer och flera nyckelfunktioner. Genom att arbeta i stab får kommunen även bättre förutsättningar att bidra i det mycket viktiga arbetet att minska fortsatt smittspridning.

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät.

Kommunens intranät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhälle

Folkhälsomyndigheten ansvarar för de nationella allmänna råd som gäller. Både privatpersoner och verksamheter ska vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

De allmänna råden består av

  • Stanna hemma och testa dig även vid milda symtom
  • Arbeta hemifrån om det är möjligt
  • Håll avstånd både inom- och utomhus till andra
  • Undvik miljöer med trängsel
  • Tvätta händerna ofta och noggrant

Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den tillfälliga covid-19-lagen som trädde i kraft den 10 januari ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder.

Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym för att undvika trängsel och göra det enklare för alla att hålla avstånd.

Målet med den tillfälliga pandemilagen för covid-19 är att minska smittspridningen i samhället genom tillsyn av olika verksamheter. Det är Länsstyrelsen som ser till att lagen följs och i första hand kommer de att ge information, råd och uppmaningar. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder.

Läs mer om vad som gäller på Länsstyrelsen Blekinges webbplats. Länk till annan webbplats.

Det finns fortfarande möjlighet till en aktiv fritid, även i virustider då mycket är inställt. Ge dig ut och njut när du är frisk, varva med digitala upplevelser när du behöver vila eller återhämtning.

Läs mer om vad för aktiviteter du kan göra i Sölvesborgs kommun på vår samlade sida. Här finns något för alla.

Sölvesborgs kommun har satt in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet.

Vi samlat information för företagare. Klicka här för komma till den samlade informationen.

Vi alla behöver hjälpas åt att förhindra trängsel i kollektivtrafiken. Res med omtanke. Undvik onödiga resor, gå eller cykla istället om du har möjlighet. Om du reser kollektivt så undvik gärna rusningstrafik och håll avstånd till dina medresenärer.

Läs mer på Blekingetrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka insatser görs i Sölvesborgs komun under coronakrisen, vad kan du som privatperson få hjälp med? Vill du jobba extra eller göra en frivillig insats? Kan du skänka eller sälja skyddsmaterial? Vi söker privatpersoner, företag och organisationer som vill göra en insats inom vård och omsorg för samhällets mest sårbara grupper.

Läs mer här hur du kan hjälpa till

Information från andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för Sveriges smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset, smittspridning och vanliga frågor och svar. Region Blekinge följer de råd och riktlinjer som ges ut från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens hemsida om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens sida med frågor och svar om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Blekinges hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdguiden 1177 har information om symptom hos coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation har samlad information från olika myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt informationsnummer 113 13

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

The Public Health Agency of Sweden´s website Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offical information on the novel corona virus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information about covid-19 in different languages from the Public Health Agency of Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information about covid-19 in different languages from InformationSverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teckenspråk- och syntolkad information om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

National information number 08-123 680 00

If you have questions about the corona virus, Covid-19, can you call the national information number 08 - 123 680 00. They speak Arabic, Somali, Persian, Tigrinya, Amarinja and Russian.The line is open weekdays at. 09.00-12.00 and 13.00-15.00. The telephone line does not function as medical information and it is not possible to get help with individual patient cases, so you should turn to 1177 Care Guide.

Det är alltid viktigt att vara källkritisk, men extra viktigt under en samhällskris som coronapandemin. Risken är stor att falska rykten och felaktig information får spridning.

Följande källor ska du se som säkra för information om coronaviruset:

Solvesborg.se Länk till annan webbplats.
Länsstyrelsen Blekinge Länk till annan webbplats.
Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.
Krisinformation.se Länk till annan webbplats.
1177.se Länk till annan webbplats.
Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik