Sölvesborgs kommun

EU-samarbete och internationellt arbete

Syftet med Sölvesborgs kommuns EU-/internationella arbete är att utveckla kommunens kompetens, konkurrenskraft, verksamhet och ekonomi för att förbättra villkoren för kommunens medborgare.

Sölvesborgs kommuns EU-/internationella arbete har tre huvudsakliga mål:

  • Samhällsutveckling
  • Näringslivs- och föreningsutveckling
  • Verksamhetsutveckling
  • Samhällsutveckling

Sölvesborg påverkas i hög grad av EU:s lagstiftning. Påverkan från EU och andra internationella processer gör det viktigt för kommunen att bedriva en aktiv omvärldsbevakning av sådant som påverkar kommunens intressen och verksamhetsområden. Sölvesborgs kommun ska i sitt EU-/internationella arbete verka för en gynnsam samhällsutveckling och för förbättrade villkor för kommunens medborgare.

Genom det EU-/internationella arbetet stärks kommunens konkurrenskraft regionalt, nationellt och internationellt. Sölvesborg sätts på kartan och genererar turism, men även studiebesök som ger intäkter för näringsidkare och på lång sikt företagsetable­ringar. Sölvesborgs kommuns möjligheter att upplevas som en attraktiv boende­kommun ökar och den service som erbjuds kan förbättras.

Inom utbildningsväsendet innebär detta att kommunens EU-/internationella arbete ska uppmuntra barn och ungdomar att bli aktiva samhällsmedborgare. Detta kan ske genom att stärka barn och ungdomars engagemang och deltagande i samhällsfrågor och samhällsdebatter, medvetandegöra barn och ungdomars rättigheter samt ge kunskap om demokrati och mångfald.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik