Sölvesborgs kommun

Upphävande för del av detaljplan för Mjällby 10:112 m.fl.

Ett arbete med upphävande för del av detaljplan för Mjällby 10:112 m.fl. har påbörjats.

Handlingar, gällande detaljplan för Mjällby 10:112 m.fl.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
K13.pdf , 16.9 MB, öppnas i nytt fönster. 16.9 MB 2021-01-28 10.10

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö