Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Hosaby 11:41 och 11:27 (Brittåsavägen)

Ett förslag till detaljplan för Hosaby 11:41 och 11:27 har under tiden 19 december 2022 till den 15 januari 2023 varit ute på granskning. Granskningen är nu stängd.

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att planlägga för bostadsändamål och på så sätt bekräfta nuvarande markanvändning. Planförslaget är utformat utifrån gällande byggnation med viss möjlighet till utbyggnad sett till höjd och på marken.

Planområdet är beläget i Hörvik, cirka 400 meter söder om hamnområdet i Hörvik och omfattar en yta på cirka 1,6 ha.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Underrättelse.pdf , 239 kB, öppnas i nytt fönster. 239 kB 2022-12-15 16.01
Plankarta.pdf , 520 kB, öppnas i nytt fönster. 520 kB 2022-12-15 15.35
Planbeskrivning.pdf , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. 2.5 MB 2022-12-15 15.35
Kompletterande miljöteknisk markundersökning inkl bilagor.pdf , 16.4 MB, öppnas i nytt fönster. 16.4 MB 2022-12-15 15.35
Undersökning BMP.pdf , 949.6 kB, öppnas i nytt fönster. 949.6 kB 2022-12-15 15.35
Samrådsredogörelse.pdf , 403.1 kB, öppnas i nytt fönster. 403.1 kB 2022-12-15 15.35
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö