Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Sölvesborg 5:1 m.fl. (Vitahallsslätten)

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 8 februari 2021. Mark- och miljödomstolen har nyligen avgjort det här ärendet och avvisat och avslagit överklagandena. Det dröjer ytterligare innan deras beslut kan få laga kraft. Samtliga handlingar till ärendet finns tillgängliga under rubriken Handlingar på denna sida.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med ca 55 villor, 22 radhus och en skola med tillhörande utemiljöer strax norr om centrala Sölvesborg. Området angörs genom två nya anslutningar från Blekingevägen och inom området byggs lokalgator, gång- och cykelvägar, gångstigar samt lekplats. Utpekat område med höga naturvärden i väster samt skogsområdet nordost om Kanehallsvägen skyddas i plan genom att planläggas som allmän platsmark natur.

Planområdet avgränsas av Blekingevägen och villabebyggelse i söder. I norr och öster avgränsas det av skogsmark runt Kanehall. I väster avgränsas området av stråk för luftledningar. Planområdet är ca 22 ha stort.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bullerberäkning Vitahallsslätten 181116.pdf , 113.1 kB, öppnas i nytt fönster. 113.1 kB 2019-01-10 16.44
Illustrationsplan Vitahallsslätt Samråd A1.pdf , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2019-01-10 16.44
Inventeringsrapport marksvampar Vitahall 181212.pdf , 255.5 kB, öppnas i nytt fönster. 255.5 kB 2019-01-10 16.44
MUR Rev 181116.pdf , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2019-01-10 16.44
Naturvärden Vitahallsslätten 2017.pdf , 951.8 kB, öppnas i nytt fönster. 951.8 kB 2019-01-10 16.44
Rapport VA.pdf , 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2019-01-10 16.44
Rekreation- och naturvärdesbedömning (Tyréns).pdf , 14.4 MB, öppnas i nytt fönster. 14.4 MB 2019-01-10 16.44
Samrådsbrev Sölvesborg 5-1 (Vitahallsslätten).pdf , 358 kB, öppnas i nytt fönster. 358 kB 2019-01-10 16.44
Tradinventering_Vitahall_180328_.pdf , 545.4 kB, öppnas i nytt fönster. 545.4 kB 2019-01-10 16.44
Undersökning BMP Sölvesborg 5_1 Vitahallsslätten.pdf , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2019-01-10 16.44
Kompletterad dagvattenutredning Vitahallsslätten.pdf , 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. 2.2 MB 2019-10-11 09.06
Kompletterande bullerberäkning skolgård och uteplats.pdf , 141.9 kB, öppnas i nytt fönster. 141.9 kB 2019-10-11 09.06
Samrådsredogörelse del av Sölvesborg 5-1 mfl (Vitahallsslätten).pdf , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. 2.7 MB 2019-10-11 09.06
Granskningsutlåtande del av Sölvesborg 5-1 (Vitahallsslätten).pdf , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2020-02-12 13.16
Illustration del av Sölvesborg 5-1 (Vitahallsslätten).pdf , 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. 3.8 MB 2020-02-12 13.16
Kungörelse inför antagande.pdf , 27.8 kB, öppnas i nytt fönster. 27.8 kB 2020-02-12 13.16
Planbeskrivning del av Sölvesborg 5-1( Vitahallsslätten).pdf , 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2020-02-12 13.16
Plankarta del av Sölvesborg 5-1 (Vitahallsslätten).pdf , 615.9 kB, öppnas i nytt fönster. 615.9 kB 2020-02-12 13.16
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö