Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Sölvesborg 4:5 (Parkourparken)

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 4 mars 2021. Antagandebeslutet har överklagats. Ärendet ligger hos Mark- och miljööverdomstolen.

Syfte och omfattning

Syftet med planen är att bekräfta befintlig markanvändning och därmed tillåta parkourpark.

Planområdet är beläget i centrala Sölvesborg och omfattar en yta på cirka 1000 m2.

Handlingar

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö