Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Siretorp 9:11

Ett förslag till detaljplan för Siretorp 9:11 har tagits fram. Detaljplanen har under hösten 2021 varit på samråd. Planen var mellan den 28 mars fram till den 18 april 2022 öppen för synpunkter.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att pröva möjligheten att planlägga marken till två tomter för bostäder/fritidsbebyggelse.

Vill du ha mer information?

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning.

Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare Dan Janérus, tel: 0456-816361, e-post: dan.janerus@solvesborg.se

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf , 384.5 kB, öppnas i nytt fönster. 384.5 kB 2022-03-25 14.23
Planbeskrivning.pdf , 849.7 kB, öppnas i nytt fönster. 849.7 kB 2022-03-25 14.23
Beslut BN 2022-03-03Siretorp 911 - Beslut om granskning.pdf , 36.2 kB, öppnas i nytt fönster. 36.2 kB 2022-03-25 14.23
Samrådsredogörelse.pdf , 466.7 kB, öppnas i nytt fönster. 466.7 kB 2022-03-25 14.23
Checklista Undersökning BMP.pdf , 702.3 kB, öppnas i nytt fönster. 702.3 kB 2022-03-25 14.23
Underrättelse.pdf , 223.6 kB, öppnas i nytt fönster. 223.6 kB 2022-03-25 14.23

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö