Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Siretorp 9:11

Detaljplanen antogs den 23 juni och har fått laga kraft den 20 juli 2022.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att pröva möjligheten att planlägga marken till två tomter för bostäder/fritidsbebyggelse.

Vill du ha mer information?

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning.

Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare Dan Janérus, tel: 0456-816361, e-post: dan.janerus@solvesborg.se

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf , 384.5 kB, öppnas i nytt fönster. 384.5 kB 2022-03-25 14.23
Planbeskrivning.pdf , 849.7 kB, öppnas i nytt fönster. 849.7 kB 2022-03-25 14.23
Beslut BN 2022-03-03Siretorp 911 - Beslut om granskning.pdf , 36.2 kB, öppnas i nytt fönster. 36.2 kB 2022-03-25 14.23
Samrådsredogörelse.pdf , 466.7 kB, öppnas i nytt fönster. 466.7 kB 2022-03-25 14.23
Checklista Undersökning BMP.pdf , 702.3 kB, öppnas i nytt fönster. 702.3 kB 2022-03-25 14.23
Underrättelse.pdf , 223.6 kB, öppnas i nytt fönster. 223.6 kB 2022-03-25 14.23

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö