Sölvesborgs kommun

Uppvärmning

Det finns många olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Vilket system som är bäst för just ditt hus beror på många olika saker. Till exempel hur ditt hus är byggt, när det är byggt, om det är renoverat eller i dåligt skick och var i landet du bor är några faktorer som påverkar valet av uppvärmningssystem.

Det finns många olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Vilket system som är bäst för just ditt hus beror på många olika saker. Till exempel hur ditt hus är byggt, när det är byggt, om det är renoverat eller i dåligt skick och var i landet du bor är några faktorer som påverkar valet av uppvärmningssystem.

Om du funderar på hur du vill värma ditt hus är kanske inte uppvärmningssystemet det första du ska ta tag i. Klimatskalet, det vill säga fönster, dörrar, väggar och tak samt även ventilationen är viktiga delar av huset som har stor betydelse för energianvändningen. Har du exempelvis dragiga fönster eller dålig isolering i väggar och tak är det sannolikt här du ska börja energieffektivisera.

De alternativ för uppvärmning som finns är bland annat olika typer av värmepumpar, fjärrvärme, pellets, vedeldning och solvärme. Självklart har varje system både för- och nackdelar och vilket system som passar dig beror mycket på dina egna förutsättningar.

Som sagt är det många faktorer att ta hänsyn till. Kontakta din energi- och klimatrådgivare för en genomgång av just dina förutsättningar

Hushållsel

I begrepper hushållsel ingår kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, belysning och hemelektronik som t.ex. TV, dvd, boxer, datorer och stereo. Hur energieffektiva hushållsapparater har vi, och hur använder vi dessa? Välj energisnålt när du ska byta!

Täta och isolera

Huset ska vara tätt men välventilerat. Värme lämnar huset oftast genom springor kring fönster och dörrar samt vid golv och tak. Se över och ev. komplettera tätningslister i fönster och dörrar är en enkel åtgärd som alltid lönar sig. För att täta vid golvsockel eller taklister måste sockeln eller listen tas bort, vilket kan medföra att den måste målas om. Tryck in lösull/mineralull eller annat tätningsmaterial i springan mellan taket och väggen samt mellan golvet och väggen.

Om du förbättrar isoleringen uppe på vindsbjälklaget, har du åtgärdat de ytor som är lättast att komma åt. Energimyndigheten rekommen-derar 40–50 cm isolering i vindsbjälklaget. Kom ihåg att det är viktigt att vinden är väl ventilerad efter isoleringen. Se till att det blir en luftspalt vid takfoten, dvs. mellan isoleringen och yttertaket. Säkerställ också att det är tätt underifrån så att varm och fuktig luft inte kan komma upp på vinden. Finns det en taklucka till vinden måste även denna tätas och isoleras ordentligt.

Vid invändig isolering minskar golvytan och det kan medföra fuktrisker. utvändig tilläggsisolering omfattande fasad är lönsam först då fastigheten ska renoveras. Väggisolering bör vara ca 25-30 cm mineralull.

Byta fönster

Har du bytt till nya täta fönster är det en isoleringsåtgärd i sig, tänk då på att nya fönster är mer lufttäta än gamla och det är viktigt att kontrollera att man kan kompensera det minskade luftflödet vid fönsterbyte så att inomhusmiljön inte blir lidande. För den som har självdrag kan det bli nödvändigt att sätt in tilluftsventiler i väggarna alternativt vädra ordentligt ett par gånger per dygn. Finns det mekanisk ventilation bör man kontrollera att luftväxlingen är tillfredsställande även efter fönsterbytet.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö