Sölvesborgs kommun

Energi- och klimatrådgivning

Två vinkraftverk snurrar med blå himmel som bakgrund.

Vindkraftverk. Foto: Thomas Fredriksson

Vill du ha hjälp med att hitta en effektivare uppvärmning och andra smarta energitips? Undrar du över vilken miljöbil som passar dig bäst eller om egna solceller kan vara något för dig? Då kan du som privatperson, ditt företag, din förening eller organisation få kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning.

Aktuellt

På grund av el- och energisituationen är det just nu väldigt många som kontaktar Sölvesborgs oberoende energi- och klimatrådgivare. Det kan därför dröja innan du får återkoppling. Vi besvarar inkommen e-post och telefonsamtal i turordning. På grund av den höga belastningen erbjuder vi tillsvidare inte fysiska platsbesök. Vi erbjuder enbart rådgivning via telefon och mail.

I väntan på återkoppling kan du läsa om energisparande, energieffektivisering, solceller etc på Energimyndighetens webbplatser:

Uppdaterad 2022-09-20

Om rådgivningen

Sölvesborgs kommun erbjuder, med stöd från Energimyndigheten, en kommersiellt oberoende energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen kan ske via telefon, e-post eller personligt besök och vi arrangerar även föreläsningar och seminarier på olika ämnen. Tveka inte att höra av dig om ert företag eller förening har önskemål på föreläsning.

Energi- och klimatrådgivningens syfte är att visa på möjligheter om hur du kan minska energianvändningen, göra nytta för miljön och spara pengar. Många åtgärder förbättrar även komforten och inneklimatet. Rådgivningen omfattar inte besiktningar eller energideklarationer.

Exempel på frågor som energi- och klimatrådgivarna kan hjälpa dig med:

 • Val av värmesystem
 • Tilläggsisolering och fönsterbyte
 • Information om solceller
 • Elbilar och laddpistoler
 • Miljöbilar och biobränslen
 • Elabbonemang

Alla fem kommuner i Blekinge och Tingsryds kommun samarbetar kring energi- och klimatrådgivningen och har tre gemensamma rådgivare. Kontaktuppgifter ser du längre ner på sidan.

Bra exempel och tips

Energianvändning

I ett hem kan energiförbrukningen fördelas mellan uppvärmning 50-60%, varmvatten 20-25% och hushållsel 20-25%. Mycket av detta kan man påverka genom att dels förändra de tekniska förutsättningarna, till exempel att tilläggsisolera huset, men också genom att förändra vanor och beteenden.

Vanor och beteenden

Vanor och beteenden spelar stor roll när det gäller energiförbrukning. För att få kontroll över dina energikostnader är det viktigt att skaffa sig kunskaper om sin energianvändning. Vet man det, är det lättare att påverka energiförbrukningen. ett bra sätt att skaffa sig kontroll är att regelbundet läsa av sina mätare för el, vatten, eventuell olja och fjärrvärme. Vill man även få koppling till avläsningarna kan man föra energidagbok under några dagar då man skriver ner allt man gör som är energirelaterat.

Energianvändningen sker även utanför hemmet. Kan man ta cykeln istället för bilen? Hur kan man ha ett mer klimatsmart resependlande eller semestrande? Går det att påverka klimat och energianvändning på arbetet eller som konsument? Eldrivna trädgårdsredskap ger en betydligt mindre belastning på miljön jämfört med bensindrivna. Om du använder redskap som drivs med bensin - använd alkylatbensin, det gör proffsanvändarna. Bensinångorna och avgaserna är också mindre farliga. Fungerar utmärkt även i båtmotorer.

10 smarta energispartips

 • Ställ in rätt temperatur på kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen.
 • Passa på att frosta av frysen när det är vinter och minusgrader ute.
 • Dra ur laddare när de inte används eller använd grendosa som kan stängas av, ingen stand-by.
 • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader. Det kan nästan halvera energianvändningen.
 • Nya tätningslister till fönster och dörrar om de gamla har torkat.
 • Tänk på att inte sätta stora möbler framför värmeelementen, då sprids inte värmen som den ska.
 • Överväg att ersätta korta bilresor med att cykla eller gå istället = även bra för hälsan.
 • Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nya produkter.
 • Använd motorvärmare istället för att låta bilen gå på tomgång när du skrapar rutorna.
 • Diska inte under rinnande vatten.

Solkarta Blekinge

Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år. Zooma in och klicka på det tak du vill undersöka närmare. Tänk på att detta kan variera mellan åren och värden från kartan kan skilja något mot verkligheten. Se det som ett stöd för att få fram ungefärliga värden.

» Solkarta Sölvesborg Länk till annan webbplats.

Klimatanpassningsplan

Sölvesborgs kommun har tagit fram en klimatanpassningsplan. Du kan ta del av den här » , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Energi- och klimatrådgivare

Emil Lind
E-post: emil.lind@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 32 48

Roger Ahlman
E-post: roger.ahlman@karlskrona.se
Telefon: 0455-32 14 67

Magnus Olofsson
E-post: magnus.olofsson@ronneby.se
Telefon 0457-61 81 01

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö