Sölvesborgs kommun

Energi- och klimatrådgivning

Två vinkraftverk snurrar med blå himmel som bakgrund.

Vindkraftverk. Foto: Thomas Fredriksson

Sölvesborgs kommun erbjuder, med stöd från Energimyndigheten, oberoende och gratis energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, små och medelstora företag samt organisationer och föreningar. Energi- och klimatrådgivaren svarar på frågor om uppvärmning, energieffektivisering, solenergi, aktuella stöd som finns att söka på energiområdet och mycket annat. Rådgivningen omfattar inte besiktningar eller energideklarationer.

Energi- och klimatrådgivningens syfte är att visa på möjligheter om hur du kan minska energianvändningen, göra nytta för miljön och spara pengar. Många åtgärder förbättrar även komforten och inneklimatet.

Alla fem kommuner i Blekinge samarbetar gällande rådgivningen och har två gemensamma energi- och klimatrådgivare. Det är möjligt att kontakta rådgivarna via e-post och telefon. Kontaktuppgifter ser du längre ner på sidan.

Bra exempel och tips

Energianvändning

I ett hem kan energiförbrukningen fördelas mellan uppvärmning 50-60%, varmvatten 20-25% och hushållsel 20-25%. Mycket av detta kan man påverka genom att dels förändra de tekniska förutsättningarna, till exempel att tilläggsisolera huset, men också genom att förändra vanor och beteenden.

Vanor och beteenden

Vanor och beteenden spelar stor roll när det gäller energiförbrukning. För att få kontroll över dina energikostnader är det viktigt att skaffa sig kunskaper om sin energianvändning. Vet man det, är det lättare att påverka energiförbrukningen. ett bra sätt att skaffa sig kontroll är att regelbundet läsa av sina mätare för el, vatten, eventuell olja och fjärrvärme. Vill man även få koppling till avläsningarna kan man föra energidagbok under några dagar då man skriver ner allt man gör som är energirelaterat.

Energianvändningen sker även utanför hemmet. Kan man ta cykeln istället för bilen? Hur kan man ha ett mer klimatsmart resependlande eller semestrande? Går det att påverka klimat och energianvändning på arbetet eller som konsument? Eldrivna trädgårdsredskap ger en betydligt mindre belastning på miljön jämfört med bensindrivna. Om du använder redskap som drivs med bensin - använd alkylatbensin, det gör proffsanvändarna. Bensinångorna och avgaserna är också mindre farliga. Fungerar utmärkt även i båtmotorer.

10 smarta energispartips

  • Ställ in rätt temperatur på kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen.
  • Dra ur laddare när de inte används, ingen stand-by.
  • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader. Det kan nästan halvera energianvändningen.
  • Nya tätningslister till fönster och dörrar om de gamla har torkat.
  • Tänk på att inte sätta stora möbler framför radiatorerna, då sprids inte värmen som den ska.
  • Överväg att ersätta korta bilresor med att cykla eller gå istället = även bra för hälsan.
  • Stäng av kranen medan du borstar tänderna.
  • Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nya produkter.
  • Använd motorvärmare istället för att låta bilen gå på tomgång när du skrapar rutorna.
  • Diska inte under rinnande vatten.

Klimatanpassningsplan

Sölvesborgs kommun har tagit fram en klimatanpassningsplan. Du kan ta del av den här »

Energi- och klimatrådgivare

Linda Nilsson
E-post: linda.nilsson2@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 32 48

Magnus Olofsson
E-post: magnus.olofsson@ronneby.se
Telefon 0457-61 81 01

Roger Ahlman
E-post: roger.ahlman@karlskrona.se
Telefon: 0455-32 14 67

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö