Våtmark

Våtmark, är sådan mark där vatten till stor del av året finns nära, under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden. Den ekologiska betydelsen av våtmarker är stor. Floran och faunan i en våtmark är anpassade till de speciella fuktiga förhållanden som råder permanent eller säsongsvis. Det finns våtmarker där vattnet är sötvatten och det finns våtmarker som är påverkade av saltvatten eller bräckvatten. Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit genom utdikning och uppodling. Även en stor del av de våtmarker som finns kvar är starkt påverkade av mänsklig verksamhet. Många växter och djur är beroende av våtmarker. Sjutton procent av våra rödlistade arter förekommer här. Sölvesborgs kommun har tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge anlagt fyra våtmarker i kommunen. Våtmarkerna har kommit till med hjälp av bidrag från LOVA, Lokala vattenvårdsprojekt och LBU, Landsbygdsprogrammet.

I Sölvesborg finns fyra anlagda våtmarker, vid Sölvebäcken, Hörviksbäcken, Siretorpskanalen och i Hällevik vid Lindskog. Läget på våtmarkerna är valda med avseende på omkringliggande marker som till största del består av jordbruksmark. Syftet med våtmarkerna är att minska tillförseln av näringsämnen, framförallt kväve och fosfor till Östersjön.

I menyn till vänster hittar du länkar till information om de olika våtmarkerna i vår kommun.

Läs om Ryssbergets forntida fägator »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Miljösamordnare
Helen Gårner
tel: 0456-81 63 68
helen.garner@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-06-14 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »