Regler och avgifter

Eleverna måste själva hålla sig med instrument (äga eller hyra). All musikundervisning sker om möjligt på skoltid. Ensemble- och orkesterrepetitioner äger vanligtvis rum efter skoldagen. Anmälningsavgiften är för närvarande 500 kr/termin/instrument. Avgiften debiteras för hel skoltermin, även om eleven deltar oregelbundet eller slutar.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg