Regler och riktlinjer

Alla elever från årskurs 1 i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning, om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och språket används i det dagliga umgänget i hemmet. Ensamkommande och adoptivbarn som har grundläggande kunskaper i sitt modersmål har också rätt att läsa modersmål. 

Svenskar som har bott utomlands en viss tid har inte rätt till modersmålsundervisning.

Kommunen är skyldig att anordna undervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket och det finns en lämplig pedagog.

Om man som elev har något av våra minoritetsspråk finska, meänkieli, jiddisch, romani chib eller samiska som modersmål, har man rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk. I dessa fall kan språket vara ett nybörjarspråk och det behöver heller inte vara 5 elever som önskar undervisning.

Om det är nödvändigt förläggs undervisningen i en annan skola än den eleven går i, dels för att uppfylla kraven på minst 5 elever per grupp, dels för att uppnå högre kvalitet på undervisningen.

Undervisningen sker efter skoltid, 60 min/vecka.

Vårdnadshavare måste anmäla intresse för undervisningen och om eleven inte ska fortsätta med modersmålsundervisning måste vårdnadshavarna meddela modersmålsläraren detta.

Modersmålsundervisning är frivilligt men när en ansökan blivit beviljad och eleven börjat har eleven närvaroplikt.

Ansökan om modersmålsundervisning.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 03 oktober 2019

Skriv ut