Betyg

I kursplanen för modersmål finns mål uppsatta för vad varje elev skall uppnå.

Eleven får betyg från årskurs 6. Det finns särskilda betygskriterier som talar om vad eleven ska kunna för att få ett visst betyg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2018
Utbildning och barnomsorg