Lov och ledigheter

Läsåret består av höst- och vårtermin och innehåller minst 178 dagar. Grundskolan har skollov under hösten, vintern, våren och sommaren. Rektorn kan bevilja elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Läsårstider för elever i grundskola, grundsärskola och förskoleklass


Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018

16/8 - 20/12

Vårterminen 2019

9/1 - 12/6

Lediga dagar

Kulturlov vecka 44

29/10 - 2/11

Februarilov vecka 8

18/2 - 22/2

Påsklov vecka 16

15/4 - 18/4

Klämdagar

31/5, 7/6

Studiedagar grundskola, grundsärskola och förskoleklass

25/9, 5/12, 20/3

Kompetensutvecklingsdagar förskola och fritidshem

9/8, 10/8, 7/1, 13/6

 

Ledighet för elev i grundskola

Det är rektorn på skolan som beslutar om din ledighet. Rektorn får bevilja högst tio skoldagar under ett läsår. Beslut om kortare ledighet kan delegeras till klassföreståndare eller klasslärare. I särskilda fall kan du bli beviljad en ledighet på längre än tio dagar, men det ska då finnas synnerliga skäl till ledigheten.

I normalfallet ska inga ledigheter godkännas under perioder då nationella prov eller motsvarande genomförs för den aktuella årskursen eller skolan.

Som vårdnadshavare ansöker du om ledighet via särskild ledighetsansökan.

Relaterade länkar
Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2018
Utbildning och barnomsorg