Lov och ledigheter

Läsåret består av höst- och vårtermin och innehåller minst 178 dagar. Grundskolan har skollov under hösten, vintern, våren och sommaren. Rektorn kan bevilja elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Läsårstider för elever i grundskola, grundsärskola och förskoleklass


Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018

16/8 - 20/12

Vårterminen 2019

9/1 - 12/6

Lediga dagar

Kulturlov vecka 44

29/10 - 2/11 2018

Februarilov vecka 8

18/2 - 22/2 2019

Påsklov vecka 16

15/4 - 18/4 2019

Klämdagar

31/5, 7/6 2019

Studiedagar grundskola, grundsärskola och förskoleklass

25/9, 5/12 2018, 20/3 2019

Kompetensutvecklingsdagar förskola och fritidshem (sammanslagning)

9/8, 10/8 2018, 7/1, 13/6 2019

 

Ledighet för elev i grundskola

Det är rektorn på skolan som beslutar om din ledighet. Rektorn får bevilja högst tio skoldagar under ett läsår. Beslut om kortare ledighet kan delegeras till klassföreståndare eller klasslärare. I särskilda fall kan du bli beviljad en ledighet på längre än tio dagar, men det ska då finnas synnerliga skäl till ledigheten.

I normalfallet ska inga ledigheter godkännas under perioder då nationella prov eller motsvarande genomförs för den aktuella årskursen eller skolan.

Som vårdnadshavare ansöker du om ledighet via särskild ledighetsansökan.

Relaterade länkar
Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2019
Utbildning och barnomsorg