Lov och ledighet

Läsåret består av höst- och vårtermin och innehåller minst 178 dagar. Grundskolan har skollov under hösten, vintern, våren och sommaren. Rektorn kan bevilja elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Läsårstider för elever i grundskola, grundsärskola och förskoleklass


Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019

ons 21/8 - fre 20/12

Vårterminen 2020

tors 9/1 - tors 11/6

Lediga dagar läsåret 2019/2020

Höstlov vecka 44

2019: mån 28/10 - fre 1/11

Februarilov vecka 8

2020: mån 17/2 - fre 21/2

Påsklov vecka 15

2020: mån 6/4 - tors 9/4

Lovdag

2020: fre 22/5

Studiedagar förskoleklass, grundskola och grundsärskola

2019: tors 26/9

2020: tis 3/3

Kompetensutvecklingsdagar förskola och fritidshem (sammanslagning)

2019: mån 12/8 - tis 13/8

2020: tis 7/1, fre 12/6


Ledighet för elev i grundskola

Det är rektorn på skolan som beslutar om din ledighet. Rektorn får bevilja högst tio skoldagar under ett läsår. Beslut om kortare ledighet kan delegeras till klassföreståndare eller klasslärare. I särskilda fall kan du bli beviljad en ledighet på längre än tio dagar, men det ska då finnas synnerliga skäl till ledigheten.

I normalfallet ska inga ledigheter godkännas under perioder då nationella prov eller motsvarande genomförs för den aktuella årskursen eller skolan.

Som vårdnadshavare ansöker du om ledighet via särskild ledighetsansökan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 25 november 2019

Skriv ut