Grundskola

Elever i grundskolan sitter i ett klassrum. Framför barnen står en manlig lärare och lämnar ordet åt en elev som räcker upp handen.

Elever i grundskolan lyssnar på en föreläsare. Foto: Serny

Grundskolan är en obligatorisk utbildningsform som består av 9 årskurser eller läsår. Varje läsår är uppdelat i en hösttermin och en vårtermin. De flesta barn börjar i årskurs 1 på höstterminen det år som de fyller sju år.

Det är möjligt att barn tillåts att börja i skolan det år som barnet fyller sex år, eller vid åtta års ålder om det finns särskilda skäl till det. Vi erbjuder plats i förskoleklass från och med hösten det år barnet fyller 6 år.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass en obligatorisk verksamhet. Skolplikten kommer att vara 10-årig.

Det finns nio stycken grundskolor i Sölvesborgs kommun samt en naturskola. Grundskolorna finns på de större orterna i kommunen och årskursfördelningen skiljer sig mellan skolorna.

Sjukanmälan och ledigheter

Du kan anmäla frånvaro för ditt skolbarn direkt i Skolportalen, länken hittar du längst ner på den här sidan.

Under våren inför Sölvesborgs kommun lärplattformen Infomentor. På ett enkelt sätt kan du anmäla elevens frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal, ställa frågor till en mentor/lärare eller se elevens schema och klasslista, länken hittar du längst ner på den här sidan.

Läs mer

Relaterade länkar
Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2018
Utbildning och barnomsorg

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.