Öppettider och kompetensutvecklingsdagar

Barn som promenerar på väg mot Kanehalls förskola

Barn på väg mot Kanehalls förskola

Förskolor och fritidshem finns tillgängliga mellan kl. 06:30 - 18:30. Vissa dagar är det reducerat öppethållande för förskola/fritidshem då personalen har fortbildning. Hänvisningar till vilken förskola/fritidshem som håller öppet meddelas i anslutning till fortbildningsdagen.

Följande fortbildningsdagar gäller
Höstterminen 2018: 9/8 och 10/8.
Vårterminen 2019: 7/1 och 13/6.

Sammanslagning

De flesta förskolor/fritidshem är stängda under några veckor på sommaren. Förutsättningarna är då annorlunda än under ordinarie verksamhetstid. Målet är dock att det ska finnas någon känd personal för barnen under sammanslagningen.

Sammanslagning 2018: Vecka 29, 30, 31 och 32.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2018
Utbildning och barnomsorg