Specialpedagogik

Specialpedagoger finns till för de barn och elever som behöver lite extra stöttning i klassrummet. Pedagogerna hjälper till att möta alla barn och elevers behov och anpassa undervisningen efter förmåga. En specialpedagog kan även vara en bra samtalspartner och handledare genom skoluppgifterna.

Nedan hittar ni kontaktuppgifter till kommunens specialpedagoger som arbetar inom den Centrala barn- och elevhälsan.

Förskola

Marianne Lennartsson
Telefon: 0456-81 67 64
E-post: marianne.lennartsson@solvesborg.se

Anette Rydhagen
Telefon: 0456-81 67 61
E-post: anette.rydhagen@solvesborg.se

Skola

Anna Wedelin
Telefon: 0456-81 67 60
E-post: anna.wedelin@solvesborg.se

Maria Öhman
Telefon: 0456-81 67 65
E-post: maria.ohman@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 17 juli 2019

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg