Lotteritillstånd

Äldre kvinna sitter vid ett vitt plastbord. Precis framför sig har hon en lotterilåda med lotter.

Lotteri under Killebomfestivalen. Foto: Fotograf Serny

Ett lotteri är när en eller flera, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av övriga deltagare kan få. Lotterier kan användas för att stödja föreningars ekonomi eller intressen, men det finns vissa riktlinjer och kriterier för när det är tillåtet att hantera lotterier. Vid vissa tillfällen behöver du som förening nämligen ett särskilt tillstånd – ett lotteritillstånd för att få lov att sälja lotter.

För att din förening ska få anordna lotteri ska ni ha antagna stadgar, en vald styrelse och ett eget föreningsnamn. Det är huvudstyrelsen i föreningen som beviljas tillstånd. Föreningen ska även ha varit verksam under minst två år.

Skolklasser måste gå via hem- och skolaföre­ningen för att anordna egentliga lotterier. Ideell förening som syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, kan inte få tillstånd.

Vem kan ansöka om registrering eller tillstånd?

Registrering eller tillstånd får enligt 15§ lotterilagen (1994:1000) lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som:

 1. Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet
 2. Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
 3. Inte vägrar någon inträde som medlem
 4. För sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Ansökan om registrering

De allra flesta föreningar som vill genomföra lotterier berörs av 17§ lotterilagen, registrering. Genom att ansöka om registrering kan föreningen få tillstånd att arrangera lotterier under en treårsperiod. Under treårsperioden startas och slutföres olika dellotterier efter godkännande av lotterikontrollanten. Följande gäller under denna treårsperiod:

 1. Dellotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam
 2. Dellotterierna får inte bedrivas från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag
 3. Insatsernas sammanlagda belopp i de dellotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp
 4. En vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp
 5. Värdet av vinsterna i varje dellotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde
 6. Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där dellotteriet bedrivs
 7. Det för dellotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten (fritid- och kultur) godkänt

Ansökningsblanketter

 • Blankett för ansökan om lotteritillstånd Blanketten är en ensidig PDF, som innehåller fält för bland annat föreningsnamn, försäljningsområde, organisationsnummer och lotteriets art.
 • Blankett för anmälan om start av lotteri Blanketten är en ensidig PDF, som innehåller fält för bland annat föreningsnamn, försäljningsområde, antal lotter, lottopris i krono samt högsta vinstvärde i kronor.
 • Blankett för lotteriredovisning Blanketten är en ensidig PDF, som innehåller fält där du ska fylla i inkomster för sålda lotter, ränta, reklam med mera i kronor, samt för utgifter i kronor.

Senast uppdaterad: 21 november 2017

Skriv ut
Sidan publicerad av: Fritidskontorets webbredaktör
Uppleva och göra