Södergatan fortsätter att vara en gågata året om

Södergatan i maj 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Södergatan i maj 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Tack till alla som engagerat sig och svarat i undersökningen om Södergatan i centrala Sölvesborg! Vi fick in hela 286 svar, och de allra flesta ville att sträckan ska fortsätta att vara en gågata året om. Beslutet om att Södergatan ska bli en permanent gågata togs på byggnadsnämndens senaste sammanträde, med bland annat medborgarundersökningen som beslutsunderlag.

I undersökningen bland medborgarna svarade 60% att de ville att Södergatan skulle vara en gågata året om, 23% ville att den skulle vara en gågata under sommaren, 15% ville inte att det skulle vara en gågata, 2% hade ingen åsikt. 49% tycker att gågatan fungerat utmärkt, 32% bra, 4% mindre bra, 8% dåligt, 7% ingen åsikt.

Undersökningen genomfördes mellan den 24 augusti och den 6 september.

Gata inom gångfartsområde blir gågata

Södergatan, mellan S:t Andreasgatan och Stortorget blir nu en gågata permanent. Samma regler gäller som under vårens och sommarens testperiod. Vägmärket med tilläggstavlan anger att det är en gågata, och att det under tiden klockan 11-05 alla dagar är förbud mot motorfordonstrafik.

Under tiden klockan 05-11 får sådana fordon framföras om det behövs för:

  • Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan
  • Transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • Transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan
  • Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan

Om du kör på gågatan av någon av ovanstående anledningar, så får du inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Det finns även områden i centrala Sölvesborg som är gångfartsområde, vilket i korthet innebär att den som kör ska anpassa sig till de gående.

Parkeringsplatser och parkeringsregler

Det är fortsatt gratis att parkera i centrala Sölvesborg, men du behöver komma ihåg att använda p-skiva om det står på skylten i anslutning till parkeringsplatsen.

Här kan du läsa mer om användning av p-skiva och parkeringsregler i Sölvesborg.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut