Fonder för studerande öppna för ansökan

En hand som håller i pengar foto: Scandinav bildbyrå

Nu går det att söka medel ur Maj Magnussons donationsfond och Gunnar Nilssons stipendiefond. Foto: Scandinav Bildbyrå

Nu kan du ansöka om pengar ur Maj Magnussons donationsfond och Gunnar Nilssons stipendiefond. Fonderna vänder sig till dig som studerar.

Maj Magnussons donationsfond

Ansökningsperioden är 20/8-12/9.
Du ansöker via bifogad e-tjänst: https://etjanster.solvesborg.se/MagnussonsDonationsfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för stipendier ur stiftelsen Maj Magnussons donationsfond

 1. Donationsfonden är avsedd för studerande ungdomar som avser att studera vidare vid högskola eller yrkesutbilda sig.
 2. Sökande ska vara folkbokförd eller tidigare varit folkbokförd i Sölvesborgs kommun.
 3. Sökande ska ha avslutat årskurs 9 vid grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun samt avslutat gymnasieutbildning.
 4. Sökande får under ansökningsåret som högst fylla 24 år.
 5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i november månad det år stipendiet avser.
 6. Till ansökan ska sökande bifoga:
  - Personbevis som styrker att sökanden är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs kommun.
  - Kopia av slutbetyg från grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun.
  - Intyg om antagning vid läroanstalt med uppgift om beräknad studietid, eller
  - Intyg om pågående studier innevarande läsår.
 7. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Gunnar Nilssons stipendiefond

Ansökningsperioden är 20/8-15/9.
Du ansöker via bifogad e-tjänst: https://etjanster.solvesborg.se/NilssonsStipendiefondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för stipendier ur stiftelsen Gunnar Nilsson stipendiefond

 1. Stipendiefonden är avsedd för elever som efter avslutad gymnasieexamen avser att studera vidare vid högskola eller yrkesutbilda sig.
 2. Stipendiefonden är avsedd för elever som kommer från Ysane församling, dvs som är född eller uppvuxen där (tillfällig eller kortvarig folkbokföring i Ysane församling eller inför avläggandet av gymnasieexamen kvalificerar inte för stipendium).
 3. Sökande får under ansökningsåret som högst fylla 24 år.
 4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i oktober månad det år stipendiet avser.
 5. Till ansökan ska sökande bifoga:
  - Personbevis som styrker att sökanden är född eller uppvuxen i Ysane församling.
  - Intyg om avlagd gymnasieexamen.
  - Intyg om antagning vid läroanstalt eller för pågående studier.
 6. Ofullständig ansökan behandlas inte.
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret