Sölvesborg hakar på Sommarjobbsatsningen för unga

En Buxbomhäck som klipps med en häcksax. Bilden är tagen av Kenneth Hellman

Skötsel av kommunala planteringar foto: Kenneth Hellman

Sölvesborgs kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen undertecknat överenskommelsen Sommarjobbssatsning för unga. Satsningen innebär att fler ungdomar i kommunen får möjlighet till ett feriearbete sommaren 2020. Tillsammans med kommunens egna satsningar innebär detta att fler än 110 unga sölvesborgare ges möjligheten till kommunalt feriearbete sommaren 2020.

Överenskommelsen angående Sommarjobbsatsningen innebär att Sölvesborgs kommun kan rekvirera 307 000 kronor från Arbetsförmedlingen och därmed bereda ytterligare drygt 20 platser för ungas feriearbete. Tillsammans med kommunens egna satsningar innebär det att fler än 110 ungdomar ges möjlighet att jobba i sommar.

De nya feriejobben kommer att finnas inom de kommunala verksamheterna, dock inte i vård- och omsorg, fritidsverksamhet eller förskola. Kommunen har fått tänka om och nytt gällande feriejobben i år. Ungdomarna ska ha en meningsfull och givande sysselsättning samtidigt som arbetsgivaren måste ta hänsyn till de restriktioner som råder i samhället. Därför blir det mycket utomhusarbete för feriejobbarna i år. Bland annat så kommer det finnas strandvärdar på de kommunala stränderna som kommer att ha i uppgift att hålla det snyggt och fint men också finnas till hands för besökare.

Inga nya ansökningar

Sommarjobbsatsningen är ett komplement till kommunens egen satsning på feriejobb och vänder sig främst till unga som inte kunnat ordna sommarjobb på egen hand. Antalet platser är begränsat och Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer inte att öppna upp någon ny ansökningsperiod. För matchningsförfarandet utgår man från de ansökningar som kommit angående ordinarie feriejobb samt det kommunala aktivitetsansvaret. Detta innebär att man redan i nuläget har en dialog med de ungdomar som är aktuella för de nya platserna

Läs mer om Sommarjobbsatsningen

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/nyheter/nyhetsarkiv/2020-04-27-180-miljoner-till-sommarjobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/feriearbetesommararbete2020.32832.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret