Sölvesborgs kommun hamnar på plats 36 av 173 kommuner i SKRs enkät om företagsklimat

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

SKRs öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).

Genom undersökningen får företagare bedöma kommunernas service inom sex olika myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen vänder sig till företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får lämna sitt omdöme på information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Sölvesborgs kommun hamnar på plats 36 av de 173 kommuner som deltog i enkäten. Sedan år 2012 har Sölvesborg klättrat totalt 12 placeringar. Detta är ett kvitto på att myndighetsområdena aktivt arbetar med att förbättra servicen ut mot kommunens företagare.

Senast uppdaterad:

Skriv ut