Gågata och nya parkeringsregler på prov i centrala Sölvesborg

Södergatan i april 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Södergatan i april 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Från och med den 1 maj sker några förändringar för trafiken i centrala Sölvesborg. Förändringarna beslutades i byggnadsnämnden den 16 april.

Gata inom gångfartsområde blir gågata

Södergatan, mellan S:t Andreasgatan och Stortorget blir en gågata. Gågatan införs på prov under perioden 1 maj till 30 september i år med efterföljande utvärdering. Vägmärket med tilläggstavlan (se bild) anger att det är en gågata, och att det under tiden klockan 11-05 alla dagar gäller förbud mot motorfordonstrafik.

Under tiden klockan 05-11 får sådana fordon framföras om det behövs för:

  • Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan
  • Transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • Transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan
  • Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan

Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Kom även ihåg att det även finns områden i centrala Sölvesborg som är gångfartsområde, vilket i korthet innebär att den som kör ska anpassa sig till de gående.

Parkeringsplatser och parkeringsregler

I samband med införandet av gågata kommer vi även att göra om 20 av totalt 46 parkeringsplatser på parkeringen söder om vändplats Södergatan, mittemot Coop, från 24 timmars-parkering till 3 timmars-parkering.

En annan förändring som är på gång i centrala Sölvesborg är att vi bygger om sju parkeringsplatser på Stortorget intill restaurangen Salvatores med Påhlssons paviljong. Istället för vinkelräta kommer parkeringsplatserna att bli längsgående med gatan, så att de kan användas även av lite större personbilar.

P-skiva. Foto: Sölvesborgs kommun.

Det är fortsatt gratis att parkera i centrala Sölvesborg, men du behöver komma ihåg att använda p-skiva om det står på skylten i anslutning till parkeringsplatsen.

Här kan du läsa mer om användning av p-skiva och parkeringsregler i Sölvesborg.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 04 maj 2020

Skriv ut