Arkeologiska undersökningar påbörjade i Ljungaviken

Från platsen för utgrävningarna den 28 april 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Från platsen för utgrävningarna den 28 april 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Nu är de arkeologiska undersökningarna påbörjade inom nästa del av Ljungaviken etapp 2B. I detaljplanen för området ingår både tomter avsedda för flerbostadshus och för villor. Att så småningom bygga bostäder även i de här delarna av Ljungaviken när har varit planerat sedan starten 2012.

Grävmaskin på platsen för utgrävningarna den 28 april 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Grävmaskin på platsen för utgrävningarna den 28 april 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Efterfrågan på villatomter i Ljungaviken är stor. Det går bra att ställa sig i tomtkön för de nya villatomterna om ni är intresserade, men vi har redan idag 48 intressenter i kö. Vi vet inte säkert än hur många tomter det kommer att bli i det område som grävs ut just nu, men skulle kunna bli cirka 20 nya villatomter.

Platsen för utgrävningen är på många sätt unik i sitt slag, och längre fram kommer Blekinge museum och Länsstyrelsen tillsammans med kommunen att berätta mer för skolelever, allmänhet och media om vad man lyckats gräva fram och ta tillvara.

Kartbild. Foto: Blekinge museum.

Kartbild. Foto: Blekinge museum.

Högintressant arkeologisk mark

Ljungaviken är tillsammans med Siretorp och Vesan ett högintressant område ur arkeologisk synpunkt, med mycket gamla fornlämningar väl bevarade under jorden. Bland annat har man tidigare kunnat hitta 8000 år gamla boplatser, krukor från stenåldern och gravplatser från brons- och järnåldern här.

Den utgrävningen som nu görs är den största i Blekinge på ett decennium, och har fokus på jägarstenåldern, cirka 6 300 f. Kr.

Fara för allmänheten att beträda området

I samband med den arkeologiska undersökningen har träd fällts och det grävs djupa hål i marken. På grund av rasrisker och användande av större maskiner är det inte tillåtet för allmänheten att beträda området.

Arkeologi i Ljungaviken. Film: Blekinge museum

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut