Sara Gustavsson - logoped och ny resurs i elevhälsoarbetet

Logoped Sara Gustavsson sitter i en stol på sitt kontor foto: Sölvesborgs kommun

Logoped Sara Gustavsson foto: Sölvesborgs kommun

Sara Gustavsson är sedan januari anställd som logoped inom CBEH (Central barn och elevhälsan). Det är ett tag sedan Sölvesborgs kommun hade en logoped anställd som arbetar mot elevhälsa och det är därför extra kul att Sara börjat hos oss.

I CBEH-teamet ingår förutom logoped även fyra specialpedagoger (två som arbetar mot förskolan och två som arbetar mot skolan), två psykologer, en IT-pedagog och en enhetschef.

Nya arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som Sara har idag skiljer sig en del från hur det varit tidigare. Tidigare arbetade logopeden mer med utredningar och direktstöd till elever. Idag handlar det om att stötta och utbilda personalen på förskolor och skolor i sånt som rör kommunikation och språk. Att ge personalen verktyg, inspiration och stöd så att barnen ska lyckas i skolan.

Insatser ska vara till nytta för många

CBEH-teamet arbetar inkluderade, dvs att de insatser som görs ska gynna så många som möjligt. Man har märkt att mycket av det som pedagogerna i förskola och skola önskar få hjälp med är sånt som rör språklig sårbarhet, språklig input, och språkstörningar. Språklig sårbarhet kan bero på flera olika saker. Det kan t ex vara att man är flerspråkig. Det är då extra viktigt att man får input och stöd i båda/flera språk. Man kan ha en hörselnedsättning, stora koncentrationssvårigheter eller att man får dålig input från den miljö som man befinner sig mest i, att man t ex inte får höra tillräckligt med språk.

Idag finns det tjänster som t ex inläsningstjänst där alla elever kan få de flesta av skolans läromedel upplästa. Man kan arbeta med att förstärka språket på olika sätt t ex med bilder och tecken. Att arbeta med det i hela barngruppen eller klassen gör att det gynnar fler än bara en enskild individ.

Forskning visar att kan man få insatser tidigt ger det oftare bättre resultat. Det handlar inte bara om språk och ordföråd utan även att man skaffar sig en bra studieteknik. Nästan all inlärning bygger på att man har ett språk. Har man inget språk eller ett begränsat språk gör det ofta att det är svårt att lära sig saker. Genom tidiga insatser hoppas man att kunna stötta och hjälpa många barn och elever.

Finns god kunskap bland personalen

Sara är ute och besöker alla förskolor och skolor i kommunen för att kartlägga vilka behov som finns för att på bästa sätt organisera insatserna som görs. Idag är kunskapen kring läs- och skrivsvårigheter mycket bättre än dem var för några år sedan. Man identifierar t ex dyslexi mycket tidigare samt att man får mer kunskap när man utbildar sig.

Jag märker att det finns fantastiska pedagoger med stor erfarenhet av bemötande och att arbeta med språkutveckling. Min förhoppning är att jag ska kunna stötta dem i att kunna fortsätta göra ett bra arbete och kanske även kunna bistå men lite nya tips och idéer”, berättar Sara.

Barnens inflytande på insatserna är viktig

Barnkonventionen har sedan årsskiftet 2020 blivit lag och säger tydligt att barn ska ha mer inflytande och att man ska ta hänsyn till barnens önskemål. ICBEH-teamet arbetar man för att hitta sätt att göra barn mer delaktiga. En av de insatser som gjorts är att man haft en enkät ut där barnen har fått svara på bland annat ”Så här vill jag ha det i skolan”. Att lyckas i skolan är en friskhetsfaktor och det är därför viktigt att skolan hittar bra sätt att göra dem delaktiga och hitta bra sätt att visa eleverna när de lyckas.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret