Vitahallsslätten blir fråga för kommunfullmäktige

Utdrag ur illustrationsplanen för det bearbetade förslaget. Foto: Sölvesborgs kommun.

Utdrag ur illustrationsplanen för det bearbetade förslaget. Foto: Sölvesborgs kommun.

Byggnadsnämnden har beslutat att planförslaget för det nya bostadsområdet på Vitahallsslätten ska upp till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet avses tas upp på kommunfullmäktige måndagen den 27 april klockan 17:30. Antagandet är det sista beslutet som krävs för att detaljplanen ska kunna vinna laga kraft.

Om förslaget för Vitahallslätten

Du hittar det förslag som skickats till kommunfullmäktige, inklusive alla synpunkter som kommit in under planförslagets granskningsskede på den här länken. Förslaget finns även på stadshusets tredje våning dit du är välkommen under öppettiderna måndag-fredag klockan 8-16.

Ärendet gick vidare från byggnadsnämnden efter en omröstning där 4 ledamöter röstade nej och 5 röstade ja.
Här kan du se protokollet från byggnadsnämnden i PDF-format, omröstningen finns på sidan 107.

Här hittar du kungörelsen på kommunens digitala anslagstavla.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten att komma och lyssna på. De äger rum i Furlundsskolans aula. De sänds live i ljudformat här på kommunens hemsida och på Sölvesborg närradio FM 92,0. Någon dag efter sammanträdet lägger vi även upp det som en ljudfil i Soundcloud, så att du kan lyssna i efterhand.

Har du frågor som rör politiska ställningstaganden, så hittar du kontaktuppgifter till våra förtroendevalda politiker i byggnadsnämnden och kommunfullmäktige härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor som rör förslagets utformning kan du kontakta stadsarkitektavdelningen, se kontaktuppgifter längre ner på den här sidan.

Bakgrund

Allmänhetens engagemang för Vitahallsslätten har varit stort. Planförslaget för Vitahall innebär ett nytt bostadsområde med cirka 55 villor, 22 radhus och eventuellt även en skola eller förskola strax norr om centrala Sölvesborg.

Efter planens samrådsskede, där vi fick in över 130 yttranden från allmänheten, så presenterade vi ett förslag där vi minskat exploateringsområdet med cirka 10 000 kvadratmeter. De flesta av allmänhetens synpunkter under samrådsskedet handlade nämligen om att man ville bevara så mycket av bokskogen som möjligt. Vi hade också justerat så att området som enligt Skogsstyrelsen har höga naturvärden inte skulle påverkas.

Antalet tomter hade inte minskat särskilt mycket, men i illustrationen var det mindre storlek på respektive tomt för att bättre stämma överens med bestämmelserna om tomtstorlek.

För det bearbetade förslaget för Vitahall, under det som kallas granskningsskede och som är det sista tillfället då man samlar in synpunkter från allmänheten, fick vi in 95 yttranden från privatpersoner och en lista med 204 namn. Cirka 50 personer kom till vårt öppna informationsmöte i Furulundsskolans aula. Även några föreningar och politiska partier har lämnat in sina synpunkter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljeplanprocess går till.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Skriv ut