Regler för användning av fyrverkeri och pyroteknik

Fyrverkerier över hamnen och solisarna. Bilden är tagen av fotograf Serny.

Fyrverkeri foto: Serny

I Sölvesborgs kommun är fyrverkerier, smällare, bengaliska eldar och annan pyroteknik endast tillåtet att använda på nyårsafton från klockan 16:00 till klockan 04.00 påföljande dag. Vid andra tider krävs tillstånd från polisen.

Visa hänsyn

Fyrverkerier kan vara störande och får inte avfyras inom 100 meter från omsorgens boende, förskolor, skolor och fritidshem.

Vi vill uppmana till försiktighet när man handskas med raketer. Det är explosiva varor som kan orsaka stor skada. Många djurägare vittnar också om att deras djur blir stressade och inte mår bra när det avfyras raketer. Av omsorg för djuren vill vi därför uppmana att man på nyårsafton avfyrar sina raketer vid 12-slaget. Många kan då förbereda sina djur och sig själva på att det kommer att smälla. Det är svårt att göra om det smäller vid olika tider under hela dagen.

Vad gäller vid inköp av fyrverkerier

Du måste vara 18 år för att få köpa och använda fyrverkerier.
Fyrverkerier består av explosiva ämnen. Det är viktigt att man följer de säkerhetsanvisningarna som är på förpackningarna.

1 juni 2019 trädde nya reglerna i kraft gällande raketer med styrpinne. Det innebär att personer som vill köpa och skjuta upp raketer med styrpinne måste ha tillstånd från polisen och dessutom ha genomgått en särskild utbildning. Återförsäljare får bara sälja till de som har tillstånd. Du kan läsa mer om vad som gäller här »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för vad som gäller kring fyrverkerier hittar du i vår författningssamling

De regler som gäller för Sölvesborgs kommun hittar du i vår författningssamling. Reglerna för fyrverkerier finns under rubriken "Lokala förordningar" under punkt "6.1 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommun". Här hittar du vad som gäller under 20 och 21 §§.

Paragraferna ser du även nedan.

20 § För användning av pyrotekniska varor inom hela Sölvesborgs kommun krävs tillstånd av Polismyndigheten. På nyårsafton från klockan 16.00 fram till klockan 04.00 därpå följande dag gäller de generella reglerna i 3 kap. 7 § ordningslagen angående att Polismyndighetens tillstånd endast krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

21 § Det är förbjudet att använda fyrverkeri och andra pyrotekniska varor närmare än 100 meter från omsorgens boenden, samt förskolor, skolor och fritidshem.

Författningssamlingen hittar ni här »öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 20 december 2019

Skriv ut