Sölvesborgs kommun satsar på unikt yrke

Martin Bergstrand Bolinder, äldrekurator

Martin Bergstrand Bolinder, äldrekurator

 Antalet äldre personer i Sverige ökar, likväl gör antalet äldre med psykisk ohälsa. I Sölvesborgs kommun har man sedan maj 2019 anställt en äldrekurator som ska få våra medborgare att må bättre.

Martin Bergstrand Bolinder är sedan i maj 2019 anställd av Sölvesborgs kommun som äldrekurator. Det är en ganska unik arbetsroll i kommuner runt om i landet.

— Jag har länge velat arbeta med den här typen av arbetsuppgifter, det var inte förrän nu jag hittade ett yrke som matchade det. Det känns väldigt roligt, nytt och rätt i tiden att våga prata om hur man mår psykiskt.

Martin arbetar med samtal och stöttning för medborgare över 65 års ålder som redan får insatser från kommunen, exempelvis genom hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende. Martin stöttar de äldre i att våga prata om det som känns jobbigt och tungt. Ibland kan det vara så att personen behöver mer hjälp än vad äldrekuratorn kan ge, men då kan han stötta för att personen får den hjälpen.

— Det viktiga är att man vågar ta kontakt. Det är ofta fokus på fysiska åkommor när man blir äldre, men det är minst lika viktigt med det psykiska måendet. Och de två påverkar varandra.

Jobbet som äldrekurator betyder att ingen dag är den andra lik. Det enda som är lika viktigt varje dag är att människorna Martin möter ska få den tid de behöver.

Mötet med människor är det viktiga och att det arbete jag gör känns stöttande och stödjande utifrån personernas behov. Målet är att de ska må och ha en bättre tillvaro.

I Sölvesborgs kommun har vi många olika insatser utöver äldrekuratorns hjälp när det gäller stöd och stöttning. Här hittar du vilka stöd vi erbjuder för att underlätta äldres liv.

Senast uppdaterad: 27 september 2019

Skriv ut