Nominera till Sölvesborgs kulturpris 2019!

Åskådare i Tingshuset som håller upp sina telefoner och fotograferar

Foto: Fotograf Serny

2018 tilldelades formgivaren Jens Thoms Ivarsson och konsthantverkaren Mats Nilsson kulturpriset. Nu ska nästa vinnare koras och förslag på pristagare välkomnas! Från och med nu fram till den siste september 2019 kan du nominera ditt förslag till årets kulturpristagare i Sölvesborg.

Det hedersamma kulturpriset har delats ut sedan 1965. Förutom äran tilldelas pristagaren en summa om 20 000 kr från Sölvesborgs kommun. Priset ska tilldelas personer eller föreningar som gjort något särskilt för kulturlivet i Sölvesborg. Kulturpriset delas ut under Kulturkalaset, den 30 oktober under högtidliga former i Listers Härads tingshus.

Årets pristagare utses av Sölvesborgs kommuns kulturpriskommitté. Kommittén består av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, fritids- och kulturnämndens ordförande och vice ordförande, samt stadsarkitekten och kulturchefen.

Nominera ditt förslag

Skicka ett mail med ditt namn och motivering till Sölvesborgs kulturchef Sofia Lenninger. Din nominering ska vara oss tillhanda senast den 30 september 2019.
sofia.lenninger@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 11 september 2019

Skriv ut