Ett ordentligt kliv i rätt riktning på kvinnofridsbarometern

Sölvesborgs kommun har sedan starten 2015 deltagit i Kvinnofridsbarometern. Det är en undersökning där man tittar på kommunernas arbete gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer. I år har Sölvesborg klättrat från sista till 16:e plats. Något som vi är mycket glada över.

Vad är det som gjort denna förändring möjlig?

​Inom Individ och familjeomsorgen (IFO) har man under en längre tid arbetat för att lyfta frågan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Detta resulterade i fjol i två nya befattningar, en handläggare inom våld i nära relation och en samordnare inom våld i nära relation. Genom att tillsätta resurser har man kunnat både samordna, utveckla och kvalitetssäkra arbetet. Dels är det gjort en kartläggning av nuläget inom våld i nära relation och i december 2018 anordnades en öppen föreläsning kring maskulinitet och våld. En av framgångsfaktorerna är att det finns ett nära och bra samarbete med kvinnojouren Embla, en överenskommelse är formulerad mellan Sölvesborgs kommun och Embla som reglerar bl.a. samverkan, informationsmaterial och skyddat boende. En annan framgångsfaktor är det inom kommunen finns stöd att få både för våldsutsatta som våldsutövare.

Kvinnojouren Embla uppskattar kommunens arbete

Elisabeth Åström som är samordnare för kvinnojouren Embla framhåller att de ser mycket positivt på att Sölvesborgs kommun har klättrat i placeringar. ”Efter att vi legat långt ner på Kvinnofridsbarometern i flera år så känns detta underbart. Att vara i topp är inte alltid viktigt, men just i denna fråga känns det oerhört bra” säger Elisabeth.

Samarbete en avgörande faktor

Bättre kommunikation och samverkan mellan IFO och Kvinnojouren har resulterat i flera bra saker. Att de utsatta får en första kontakt med en person som har kunskap och utbildning och kan ge stöd. Det är av stor betydelse att personer slipper "slussas" runt innan de hamnat rätt. Eftersom kvinnojouren inte är en myndighet har man inte alltid möjlighet att gå in med insatser som en kommun har. Tillsammans har man startat upp en självhjälpsgrupp, Droppen, som vänder sig till våldsutsatta kvinnor.

Kvinnofridsbarometern, ett viktigt redskap

Elisabeth tycker att Kvinnofridsbarometern är bra eftersom den tydligt visar kommunerna vad de är bra på och vad dem behöver arbeta mer med. Den hjälper även till att stärka kvinnojourens eget arbete lokalt.

Om Kvinnofridsbarometern

I Kvinnofridsbarometern 2019 undersöker Unizon kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Kvinnofridsbarometern bygger på en enkät som skickats ut till landets 290 kommuner. 177 kommuner har besvarat enkäten. Kommuner från såväl storstadsregioner som landsbygd ingår och den geografiska spridningen över Sverige är god. 176 av kommunerna har svarat på minst 12 av de totalt 17 frågorna och har rangordnats utifrån de poäng de erhållit på respektive fråga. Kvinnofridsbarometern gjordes första gången 2015 och görs sedan dess vartannat år. Ni kan ta del av Kvinnofridsbarometern här »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt.


För mer information

Karin Svensson, Samordnare våld nära relation Sölvesborgs kommun
​Telefon: 0456- 81 63 13
​E-post: karin.svensson@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 10 juli 2019

Skriv ut