Sölvesborgs kommuns värdegrund och avståndstagande mot kränkningar och trakasserier

Sölvesborgs kommun har den senaste tiden kommit i fokus på grund av vissa företrädares utspel och agerande skildrade i sociala media. Dessa har rört frågan om sexuella trakasserier och hur sådana ska bemötas och hur de som utsatts, eller påståtts blivit utsatta, ska behandlas.

Vi som arbetar i kommunen tar bestämt avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. Våra styrdokument är mycket tydliga på den punkten (se länk nedan). Ingen som arbetar i kommunen ska behöva bli utsatt för någon form av trakasserier eller kränkningar (fysiskt, psykiskt, sexuellt eller på annat sätt). Skulle detta ske ska vi som verkar i organisationen, på alla nivåer, kraftfullt och direkt agera mot sådana beteenden.

Att skämta eller ironisera om händelser, eller känslor som har med sådana trakasserier och kränkningar att göra, är självfallet förkastligt och inget som någon som verkar inom kommunen ska utsätta någon annan för. Vi tar därför starkt avstånd från detta agerande.

Det är mycket beklagligt att Sölvesborgs kommuns anseende och goda rykte påverkas negativt genom att hela organisationen, med alla dess medarbetare, svärtas ned av sådana utspel.

/Kommunchef Lars Ericsson och Ledningsgruppen

Senast uppdaterad:

Skriv ut