Sverige deltar i marinövningen BALTOPS 2019

Mellan 9 och 21 juni genomförs den internationella övningen Baltic Operations, BALTOPS. Sverige är tillsammans med 17 andra nationer en del av övningen som äger rum i södra Östersjön. Syftet med övningen är att stärka de deltagande nationernas förmåga att agera tillsammans i internationella operationer.

Övningen kommer märkas både till havs, på land och i luften, främst längs Skånes ostkust och framförallt kring Ravlunda och Rinkaby skjutfält. Sveriges försvarsmakt är inne i en intensiv övningsperiod. Det
närmaste året genomför vi i ett antal större övningar både på egen hand och tillsammans med andra. I september deltar svenska marinen tillsammans med ett flertal nationer i övningen Northern Coasts och i maj nästa år genomförs Försvarsmaktsövningen Aurora som en del av flera totalförsvarsövningar under 2020.

För mer information, ring Försvarsmakten på telefon: 08-788 75 00

Senast uppdaterad: 24 maj 2019

Skriv ut