Tyck till om äldreomsorgen - dina svar är viktiga för oss

En kvinna stöttar en annan kvinna när de går.

foto: Serny

Vi vill veta vad du tycker om äldreomsorgen i Sölvesborg. Genom att medverka och fylla i Socialstyreslens enkät är du med och påverka hur vårt stöd ska se ut.

Du som har hemtjänst eller bor på särskilt boende – din åsikt är viktig och vi vill veta vad du är nöjd med och vad du är mindre nöjd med.

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkätundersökning till dig som är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Vi på omsorgen får sedan resultatet till oss och detta blir vårt underlag för planering av hur vi kan utforma och förbättra din vård och omsorg.

Flera svar har redan kommit in, vilket vi är tacksamma för. Den 29 mars hade 36 procent av er som bor på särskilt boende och 48 procent av er som har hemtjänst svarat på enkäten. Vi önskar att den siffran ska bli ännu högre.

Enkäten kom i mars månad och du svarar på enkäten per post eller via internet. Enkäten är öppen till den 21 maj. Ta gärna hjälp om du tycker det är svårt att besvara enkäten själv.

Stort tack för att du deltar.

Har du frågor kring enkäten?

Kontakta Socialstyrelsen
Telefon: 031-730 31 80, vardagar klockan 08.00–18.00
E-post: aldreundersokning@indikator.org

Har du frågor kring hur omsorgsförvaltningen arbetar kring resultatet?

Kontakta omsorgens kvalitetsutvecklare
Telefon: 0456-81 60 55
E-post: hanna.johansson1@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 02 april 2019

Skriv ut