Detta händer härnäst med Vitahallsslätten

Utdrag ur illustrationsplan för Vitahallslätten från samrådshandlingarna.

Utdrag ur illustrationsplan för Vitahallslätten från samrådshandlingarna.

Ni var många som engagerade er i planförslaget för Vitahallsslätten, och torsdagen den 7 mars var ärendet uppe för politiskt ställningstagande i byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden bestämde att vi ska fortsätta arbeta med det här ärendet. Planerna för ett nytt bostadsområde på Vitahallsslätten är alltså fortfarande inte beslutade, men inte heller stoppade.

I det fortsatta arbetet kommer vi bland annat att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, eftersom området har så höga naturvärden. Bland annat Länsstyrelsen menar att vi behöver göra detta. Vi kommer även att ha med oss alla de över 100 synpunkter som vi fick in från allmänheten. De flesta som lämnade in synpunkter ville att vi skulle bevara så mycket av bokskogen som möjligt.

När vi är färdiga med det här arbetet och har ett reviderat förslag kommer planen än en gång att öppnas för synpunkter under det som kallas för granskning.

När det längre fram är dags för planförslaget att gå upp till beslut, så är det i kommunfullmärktige ärendet kommer att avgöras.

Planförslaget för Vitahallsslätten innebär att ett nytt bostadsområde med villor och radhus och en skola, förskola och/eller fritidshem med tillhörande skolgård kan uppföras strax norr om centrala Sölvesborg.

Området ligger strax norr om centrala Sölvesborg och avgränsas av Blekingevägen och villabebyggelse i söder. I norr och öster avgränsas området av skogsmark runt Kanehall och av Kanehallsvägen.

Läs mer

Här kan du läsa mer om planprocessen och hittar kontaktuppgifter till stadsarkitektavdelningen om du har frågor.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 29 mars 2019

Skriv ut