Att se hela människan – framgångsfaktorer i beroendevård

Ur verksamhetens egen brukarundersökning 2018, jämfört med rikssnittet.

Ur verksamhetens egen brukarundersökning 2018, jämfört med rikssnittet.

När både nationella och lokala brukarundersökningar för 2018 sammanställs och analyseras visar dessa att brukarna ger Individ- och familjeomsorgens verksamheter goda betyg. En av de verksamheter som får tummen upp av sina brukare är öppenvårdsmottagningen Sölvesborg/Bromölla. Hur får man till det?

En skål med frukt och ett tänt ljus vid ingången, medarbetare som sitter och arbetar på sina kontor men med öppna dörrar, tillgängliga utrymmen för gemenskap men även avskildhet skapar en trevlig miljö att vistas i. Personal som trivs med sitt arbete och känner arbetsglädje gör att den goda stämningen smittar av sig och skapa en trygg och välkomnande atmosfär.

Ett gott bemötande kan vara avgörande

På öppenvårdsmottagningen är man ytterst medveten om att god atmosfär inte går att fejka och gott bemötande är en avgörande faktor. Två som arbetar på mottagningen är familjebehandlare Catrin Stenson och alkohol- och drogterapeut Eva Lindstrand. Båda har lång erfarenhet av att arbeta med personer med beroendeproblematik. Catrin har arbetat i Sölvesborgs i 12 år medan Eva har varit i Sölvesborg ett år men har med sig 22 års erfarenhet i bagaget från Nämndemansgårdens Malins minne.

Bakom Ritz, i Kvarteret Anden i centrala Sölvesborg finns öppenvårdsmottagningen. Mottagningen finns till för den som är orolig, har frågor eller behöver stöd alternativt behandling med anledning av sitt eget eller någon närståendes missbruk/beroende eller spelproblem.

Personligt anpassat stöd både till den enskilde och anhöriga

På öppenvården arbetar man individanpassat och utifrån en helhetssyn och eftersom en persons beroendeproblematik även påverkar närstående är det att viktigt erbjuda stöd till anhöriga eller nära vänner parallellt med den enskildes grundbehandling. Hit kan man vända sig oavsett om det gäller bekymmer med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.

Catrin och Eva menar att en av förklaringarna till varför deras klienter ger verksamheten så högt betyg i brukarundersökningarna är att man arbetar individanpassat och med ett helhetsperspektiv. De slår bestämt fast att verksamheten handlar om att se hela människan, inte det enskilda missbruket.

Bron - ett öppenvårdsprogram

För att komma till rätta med beroendeproblematiken får den enskilde stöd att genomföra nödvändiga livsstilsförändringar. Öppenvårdsprogrammet Bron består av två delar. 12 veckors grundbehandling som följs av en tre till 12 månader lång efterbehandling. Grundbehandlingen beviljas som biståndsbeslut efter ansökan från den enskilde men en stor del av den övriga verksamheten består av så kallad social insats. Deltagare på de sociala insatserna registreras inte utan kan delta anonymt.

Anonymitet sänker tröskeln till att söka hjälp

Möjligheten att delta anonymt innebär också att tröskeln för att söka hjälp blir lägre för den enskilde. Beroendesjukdom är för många starkt förknippat med skam och skuld vilket innebär att steget att söka hjälp är stort för många. Därför är det viktigt att det är lätt att komma i kontakt med och få ta del av verksamheten. Anhöriggruppen för vuxna, Barngruppen Staren och samtalsgruppen Droppen som finns för våldsutsatta kvinnor arbetar med respekt och gemensamt överenskommen tystnadsplikt. I dessa grupper arbetar man också individfokuserat, delar med sig av sina erfarenheter, ger ökad kunskap om vad beroende är men framför allt är syftet att även anhöriga eller medberoende genom självhjälp ska våga förändra sitt eget liv för att må bättre.

Erbjuder mycket mer än samtalsstöd

Förutom de olika programmen med specialiserade inriktningarna och samtalsstöd erbjuder öppenvården bland annat akupunktur, gymträning och yoga som del av de sociala insatserna. Fysisk aktivitet ökar individens välbefinnande och akupunktur kan fungera effektivt på vanligt förekommande besvär som abstinens, oro eller sömnsvårigheter.

Catrin berättar att behandlingen inte begränsas till samtal utan att aktiviteter är en viktig del för att visa att det finns andra möjligheter. Därför doftar det ofta nybakat i lokalerna om det inte lagas mat, byggs pepparkakshus eller görs utflykter, ofta med grillen i släptåg.

Fokus på lösningar och livsstilsförändringar

Att erkänna sitt missbruk är viktigt säger Eva, men inget som behöver ältas. Istället fokuserar behandlingen på lösningar och hållbara livsstilsförändringar. Som individ måste man förhålla sig till att man har en beroendepersonlighet och att vad man blir beroende av kan skifta karaktär.

Därför är det så viktigt att inte begränsa sig till grundbehandling utan att det även ingår utslussning och eftervård. Man rekommenderar också alla som vänder sig till oss att som underhållsbehandling även gå till AA, NA eller deras anhöriggrupper. Dessa finns i Sölvesborg och är ett bra komplement.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om öppenvården i Sölvesborgs kommun och här hittar du mer information om hjälp och stöd vid missbruk och beroende.

Senast uppdaterad: 13 mars 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Heidi Laine Lundgren